Mátyásról és Ignácz Rózsáról

Mátyásról és Ignácz Rózsáról
Nagyvárad- Csütörtök este a Szent László Líceumban szokásos havi találkozójukat tartották a nagyváradi premontrei öregdiákok. Ezúttal Tóth L. Ágnes tartott előadást nekik két neves személyiségről.

Az egybegyűlteket Pásztai Ottó, a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke üdvözölte, majd Zilahi Bertalan köszöntötte a név- vagy születésnapjukat ünneplőket, Makai Zoltán pedig három költeménnyel (Mécs László, Gittai István és Hunyadi Mátyás) örvendeztette meg hallgatóságát.
A továbbiakban Tóth L. Ágnes olvasott fel két fejezetet a dr. Czirják Árpád által írt, szerkesztett Erdélyi Magyar Breviáriumból. Mint elhangzott, a szerzőt 1994-ben a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekhelynökévé nevezték ki, 2007-es nyugdíjazásáig pedig a kolozsvári Szent Mihály templom plébánosa volt. 1989 után jelentek meg publikációi, az idézett kiadvány pedig nevével ellentétben nem imádságokat tartalmaz, hanem egy-egy nap híres szülöttje kapcsán Czirják Árpád a gondolatait, szemléleletét, élettapasztalatát osztja meg olvasóival.

Csángók

Az első, Mátyás királyról szóló írás akkor szökkent szárba, amikor Kolozsvár főtere még feldúlt állapotban volt. A szerző többek közt azon meggyőződését vetette papírra, miszerint ha a történelmünkben voltak is Mátyásnál nagyobb, kiemelkedőbb, az ország fejlődésére jelentősebb befolyást gyakorló szereplők, ő akkor is kétségkívül múltunk legsokoldalúbb, legváltozatosabb egyénisége, illetve népszerűségének és mindmáig meglévő kultuszának magyarázatát is emberi és uralkodói képességeinek sokszínűségében kell keresnünk. Személyében harmonikus egységbe olvad a nép mondák igazságos Mátyása a tudomány- és művészetpártoló humanista, a szervező és építő király, a hódító hadvezér, a nagyszerű diplomata, a Szent István-i örökséget védelmező államférfi, a nemzet függetlenségét és hírnevét biztosító hazafi.
A második elmélkedés főszereplője Ignácz Rózsa (1909-1979) író, színművésznő volt, akit különösképpen foglalkoztatott a csángók sorsa, és emiatt az együttérzés öröme és az együtt szenvedés keserűsége árad a róluk írt műveiből.

Ciucur Losonczi Antonius