Matiuţa: csak biotermékeket értékesítsünk

Matiuţa: csak biotermékeket értékesítsünk

Bihar megye – Július 1-én beiktatták a
Bihar Megyei Erdészeti Hivatal élére
Liviu Laza Matiuţat, valamint a két
aligazgatót, Roman Gheorghet és
Păşcuţ Angela Lilianat.


A Bihar Megyei Erdészeti Hivatal
nagyváradi székhelyén tegnap
délelőtt megrendezett
ceremónián Gavrilă  Ghilea
Bihar megye prefektusa, illetve a két
alprefektus felolvasták Ilie Sârbu
mezőgazdasági miniszter vonatkozó
kinevezési rendeleteit, melyből
kiderül, hogy az új vezetők
mandátuma négy évre szól.
Ezt követően Ghilea prefektus utalt is arra,
hogy kemény harcokat kell folytatni
azért, hogy a kádereket
odahelyezzék a hivatalok élére. A
legtöbb intézmény esetében ez
könnyen ment, de az erdészeti hivatal
esetében más volt a helyzet.
„Jó lenne, ha mindenki
megértené azt, hogy amikor valakinek
mennie kell, akkor ne felejtse el azt, hogyan
került az intézmény
élére” – fogalmazott Ghilea, aki
teljes támogatásáról
biztosította az új
vezetőséget. Liviu Matiuţa
felszólalásában bemutatkozott
és felvázolta röviden
cselekvési tervét. A szekember 1988-ban
végzett a brassói erdészeti
egyetemen, pályáját a vaskohi
erdőgondnokságnál kezdte, innen
került 2005-ben a nagyváradi
erdészeti hivatal műszaki igazgatói
tisztségébe, ahonnan 2007-ben
kénytelen volt visszamenni Vaskohra. Idén
áprilisban tért vissza a Bihar megyei
hivatal élére, de
különböző
akadályoztatások miatt, csak most
foglalhatja el hivatalosan posztját.
Programterve a következő: csökkenteni
akarja a kiadásokat, a fölöslegesnek
ítélt kiadásokat pedig
megszűntetni, gazdasági
fellendülsét akar biztosítani az
erdőgazdálkodásnak. Az erdei
gyümölcsök, a gomba és a
gyógynövények
betakarítása elkezdődött,
jelentette be az igazgató, aki ennek
kapcsán hozzáfűzte, hogy
célja ökológikusan kezelt
biotermékeket értékesíteni.
Bejelentette, hogy jelenleg is egy
marosvásárhelyi bizottság
ellenőrzi a Bihar megyei erdei
gyümölcsöket. A továbbiakban az
igazgató tudatta, hogy Bihar megyében
közel 189 ezer hektár erdőterület
van, ebből csak 70.019 hektár az
erdészeti hivatal tulajdona, további 120
ezer hektárnyi erdőterület pedig az
ő kezelésében van a
magáncsemélyekkel,
önkormányzatokkal,
közbírtokosságokkal kötött
szerződések alapján. A
fennmaradóerdő terület
magnánszemélyek tulajdonában
és kezelésében van,
hangsúlyozta az igazgató, aki fontos
célkitűzésnek nevezte az
erdősítést, ennek
érdekében mezőgazdaságilag
nem jól termő, vagy arra alkalmatlan
területeket kell vásárolni. Ehhez
kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy a
fakitermelést profitálóvá
kell tenni. Az ő, valamint Roman Gheorghe
bemutatkozása után a hivatal
dolgozói és a párttársak
pezsgővel köszöntötték az
új intézményvezetőket.

Pap István