Matei a rendőröket hívta Lupea ellen

Bihar megye – Rendőrökkel akarta
kitessékelni a Területi Munkaügyi
Felügyelőség igazgatói
irodájából Liviu Lupea
főfelügyelőt Mircea Matei
koordonáló igazgató.

Mérgesedik a helyzet a Bihar Megyei Területi
Munkaügyi Felügyelőségen. Mircea
Matei, akit a 37/2009 számú
sürgősségi kormányrendeletnek
köszönhetően neveztek ki az
intézmény koordonáló
igazgatói tisztéségébe, a
rendőrséggel akarta elvitetni Liviu Lupea
igazgatót, akit a Nagyváradi
Bíróság jogerős
ítélete értelmében vissza kell
helyezni funkciójába. Mircea Matei
panaszában arra kérte a rendvédelmet,
hogy távolítsák el az igazgatói
irodából Lupeat.
Csütörtökön két rendőr ki
is szállt a helyszínre, és az
igazgatói irodában Mateit és Lupeat is
ott találták. Utóbbit
felkérték arra, hogy távozzon onnan,
aki ezt visszautasította. Lupea kijelentette, hogy a
két tisztnek nem volt semmiféle
szolgálati parancsa, így missziójuk
visszaélésnek tekinthető.
„Gyakorlatilag a rendőrség azt
bizonyítja, hogy a politika
szolgálatában áll” – fogalmazott
Lupea, utalva arra, hogy Mircea Matei a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L) Bihar megyei
szervezetének főtitkára. Lupea jelezte
azt is, hogy mivel visszahelyezéséről
jogerős bírósági
döntés született, így a
rendőröknek bármilyen ezzel ellenkező
intézkedése bűncselekménynek
minősülne. Sőt, Lupea elégedetlen az
egyébként szintén PD-L-s Gavrila
Ghilea prefektussal is, aki véleménye szerint
Matei érdekeit védi, ahelyett, hogy a
törvényességet felügyelné.
Mintegy fél órányi huzavona
után a rendőrök
dolgavégezetlenül hagyták el a
helyszínt Mateiial együtt, viszont
bejelentették, hogy az esetről jelentést
tesznek Gheorghe Lenghel váradi
rendőrfőkapitánynak.