Máté Imre emlékünnepség: emlékszoba, verseskötet

Máté Imre emlékünnepség: emlékszoba, verseskötet

Bihar megye – Érmihályfalva közel
20 éve elhunyt költőjére,
Máté Imrére emlékeztek a
Nyíló Akác Napok keretében
péntek délelőtt. A Városi
Múzeumban emlékszoba nyílt, és
kötetét is bemutatták.


A Városi Múzeumban berendezett
emlékszoba örvendetesen kicsinek bizonyult,
annyian megjelentek, így az ünnepség
az intézmény udvarán zajlott.
Boros József tanár, az
esemény moderátora
bevezetőjében úgy vélekedett,
hogy a költő az emlékszoba
berendezésével, illetve a még
általa szerkesztett kötet
megjelentetésével megkapja azt a
tiszteletet, ami kijár neki. A barátok
nevében először Pataki
István
költő emlékezett
„szellemi
vértestvérére”, kinek
„sorsa is költészetként hat,
talán teljesen az is volt”.
Meglátása szerint Máté Imre
hármas harcot vívott: egyrészt
betegségével, másrészt a
diktatúrával, harmadsorban pedig
konzervatív
életszemléletéből
fakadó népnemzeti
önbesorolásával. Nem a
létért, hanem az emberi
tisztaságért kűzdött, de a
politikai környezet, illetve (mai szóval)
az önmenedzselés hiánya miatt nem
ragadt meg a köztudtaban.

A költő
utóélete

Dénes László
költő, újságíró
mint egykori Ady–körösre
emlékezett, gratulálva a helyieknek a
költő emlékének
apolásához, mert – mint fogalmazott
– egy költőnek van élete
és utóélete, utóbbi sokszor
talán fontosabb. Kovács
Zoltán
polgármester arról
szólt, hogy a Máté
Imre–ünnepség illeszkedik abba a
folyamatba, melyben ápolják a
város hírességeinek
emlékét. A költő
életútját unokahúga,
Baricz–Nánási Noémi
idézte fel, verseiből a GGG Irodalmi
Stúdió
adott elő
összeállítást. A fiatal helyi
képzőművész, Hintalan
Géza
alkotásaival
illusztrált „Kihúzott sorok
között” című kötet 10
lejért megvásárolható, az
emlékszobában pedig megtekinthetőek
Máré Imre személyes holmijai
(például írógépe,
íróasztala, széke, kalapja, stb.),
különböző eseményeken,
illetve róla készült fotók,
festmények, grafikák.