Márványtábla egy sziklatömbön

Márványtábla egy sziklatömbön
Bihar megye – Érsemjénben szombaton az ünnepi szentmise után avatták fel Simonyi óbester emléktábláját a katolikus templomkertben.

Azt hiszem, boldog lehet az a krónikás, akinek megadatik az, hogy az évek folyamán mindig jelen legyen egy olyan településen, mint Érsemjén, ahol a település nagy szülötteinek éppen emléktáblát vagy emlékházat stb. avatnak. De jelen volt akkor is, amikor azon elődeiknek, akik a két világégés áldozatai voltak, emeltek emlékoszlopot. Megadatott az, hogy tanúja, sőt krónikása legyen a község életében jelentős változásokat betöltő nagy jelenségeknek is, melyek hűen tükrözik egy közösség fáradhatatlan munkáját. Szombaton egy újabb érsemjéni különleges eseménynek lehettünk szemtanúi. A római katolikus templomkertben egy sziklatömbre márványtáblát helyeztek el, Simonyi József huszár ezredes emlékére, aki Érsemjénben is megfordult huszártoborzó útjain. Az emlékműre Fülöp János helybeli református lelkész és Tempfli József nagyváradi római katolikus megyés püspök kérte Isten áldását. Az emléktáblát Balazsi József, Érsemjén polgármestere és Emődy Dániel István, a Pro Patria Alapítvány elnöke leplezték le.

A magyarság egysége 

A szép számban összegyűlt jelenlévőkhöz szólva Emődy Dániel nagyra méltatta az eseményt, majd bejelentette, hogy ősszel Érmihályfalván a Szent Korona másolata alatt avatják vitézzé Balazsi Józsefet, Érsemjén polgármesterét, mindazon tetteiért, amiket a község felvirágzásáért vitt véghez. Dr. Pete István szenátor, miután méltatta a település életében eme kiemelkedő ünnepséget, a magyarság egységének megőrzésére hívta fel a figyelmet. Ezt követően Szólláth Tibor, Hajdú-Bihar megye közgyűlésének alelnöke megköszönte, hogy Érsemjénben emléktáblát állítottak Simonyi óbesternek.

A köszöntőbeszédeket Balazsi József polgármester hozzászólása zárta. Az érsemjéni elöljáró gondolataiban arra emlékezett vissza, hogy már gyerekkorában foglalkoztatta a magyar nyelv ápolásának gondolata. Majd Kaczinczy Ferenc, a falu nagy szülöttének szobráról beszélt, mely a régi rendszerben bukszusbokrok hátterében volt elrejtve. Majd így folytatta: „Emlékművekre azért van szükségünk, hogy mindig legyen egy figyelmeztető jel arra, hogy gyökereinket óvni és vigyázni kell, nehogy nélkülük maradjunk (…), mindig is megragadtam az alkalmat, hogy emlékjelet, emlékművet állítsunk az utókor számára, mintegy figyelmeztetőként nemzeti öntudatunk ápolása érdekében” –mondta többek között az elöljáró. A koszorúzás előtt szavalatok hangzottak el, valamint a Kazinczy Ferenc általános iskola diákjainak énekkara adott elő az eseményhez kapcsolódó énekszámot. Ezt követően a jelen lévő elöljáróságok elhelyezték a kegyelet koszorúit a Simonyi óbester-márványtáblánál.

A továbbiakban az esemény meghívott vendégei fákat ültettek, majd néhány helybeli lakos kíséretében a református temetőben Fráter Lóránd sírhelyét keresték fel.

 

Dérer Ferenc