Márton-napi templombúcsú

Márton-napi templombúcsú
November 14-én, szombat délután 15 órai kezdettel tartották meg a berettyószentmártoni római katolikus templom búcsús szentmiséjét. A 800 éves település nevét a temploma védőszentjéról Szent Mártonról kapta, akinek ünnepe november 11-én volt, a helyi leányegyházközség a berettyóújfalui plébániához tartozik.

Dr. Dénes Zoltán kanonok, berettyóújfalui plébános meghívására a szomszédos Bihar megye több településének plébánosa is résztvett, dr. Lőrincz Ottó esperes-kanonok (Nagyszalonta), dr. Fügedy Antal (Mezőbikács), Barbut Péter (Köröstarján), Kiss Márton (Bélfenyér), valamint Zolcsák Miklós görögkatolikus parókus (Pocsaj) és Olasz Lajos berettyóújfalui káplán. Az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Márton volt. A szentmise után a szép számban jelenlevő híveket a házigazdák, Márton napi libasült szeretett vendégségre hívták.

Fotó: Szebeni Lajos