Márton Áron: imádkozó szent ember, bölcs tanító

Márton Áron: imádkozó szent ember, bölcs tanító
Márton Áron püspök életét és munkásságát bemutató kiállítás megnyitóját tartották meg június 20-án a várban, a Szent László Napok keretében. A szabadtéri tárlat vasárnapig tekinthető meg.

Csíkszereda után Nagyváradon is megnyitották A közösség szolgálatában című, Márton Áron püspök életét bemutató szabadtéri kiállítást a váradi várban. A tárlatot a IV. Szent László Napok keretében szervezték meg. A kétnyelvű (magyar, román), szabadtéri kiállítás Márton Áron munkásságát és eszmerendszerét mutatja be a tőle vett és róla szóló idézeteken keresztül. A kiállítás nyolc tablója más-más nézőpontból világítja meg a püspök életét és korát. A kiállításmegnyitón Gazdag Balázs, a Márton Áron Emlékév Programbizottságának koordinátora elmondta, hogy Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága Márton Áron Emlékévet hirdetett 2016-ra, a püspök születésének 120. évfordulójára. Ennek az emlékévnek a keretében valósult meg a tárlat, ami 2016-ban bejárja egész Kárpát-medencét. Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője beszédében összehasonlítva Szent László királyt és Márton Áron püspököt elmondta, hogy mindketten vallásgyakorló emberek voltak, akiknek sokat köszönhet a kereszténység, a magyarság. Nem futamodott meg a munkától, a kihívásoktól, a bajtól és a szenvedéstől, bármilyen helyzetbe került, hitét megtartotta, és nem egyszer bajba is került emiatt. A börtön és házi őrizet sem törte meg, és épp ez az a kitartás, ami Márton Áront olyan nagyságokba emelte – hangzott el.

Emlékév

Gaal Gergely az emlékév programbizottságának elnöke beszédében kiemelte, hogy a magyarságnak a sorsdöntő időszakokban mindig volt kit követnie. Az Árpád-házi királyok uralkodásának idején sok szent király vezette a népet, köztük Szent László király is. Egy másik ilyen időszak a 20. század, amikor is a magyarság számára iránymutató Márton Áron is élt és munkálkodott. Mint elmondta, a vándorkiállítás egyik célja, hogy minél többen ismerhessék meg életét, munkásságát, ezen keresztül pedig a 20. század viharos történelmét. Mons. Fodor József pápai prelátus, általános helynök a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség nevében köszöntötte a jelenlevőket, majd Márton Áron egykori tanítványaként idézte fel emlékeit, történeteket mesélt a püspökről, akit úgy jellemzett, mint imádkozó szent ember, bölcs tanító és határozott vezető.

Iránymutató személy

Mile Lajos kolozsvári főkonzul kiemelte, hogy Márton Áront nem a személyes érdekek, hanem a közösség szolgálata vezérelte, semmitől sem riadt vissza, nem ismert megalkuvást. Mint elmondta, az ő példája még ma is iránymutató kell legyen, tanításai még ma is érvényesek. Végezetül Tőkés László európai parlamenti képviselő szólt a résztvevőkhöz. Beszédében hitvallástevőként emlékezett vissza a római katolikus püspökre. „Vannak idők, amikor kötelező megvallani hitünket, akkor is, ha életveszéllyel, vártanúsággal jár” – hangsúlyozta Tőkés László, hozzátéve, hogy Márton Áron ilyen helyzetekben is kiállt hite mellett. A püspök nemzet és keresztény erkölcspolitikát folytatva állt ki a szenvedők mellett. Tőkés László Márton Áron tetteit méltatva hangsúlyozta, hogy bár a reformátusok nem tisztelnek szenteket, de imádkozni fognak azért, hogy boldoggá, majd szentté avassák őt.

P. Nagy Noémi