Márton Árpád: „A média nem a kultúra ellensége!”

Márton Árpád: „A média nem a kultúra ellensége!”

Az EU Tábor harmadik napja a kultúrák közötti párbeszéd tematikájának jegyében telt. A délelőtti főelőadás témája is e köré csoportosult, amint azt Lőrincz Csilla, államtanácsos, és a délelőtti előadás moderátora nyitóbeszédében elmondta.

Az előadás első felszólalója Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke, arról tájékoztatta a közönséget, hogy a legfrissebb statisztikák szerint Románia azon tagállamok közé tartozik, amelyben jól működnek a diszkriminációra vonatkozó jogszabályok. „Véleményem szerint Romániában a legnagyobb problémát jelenleg a roma közösség diszkriminációja jelenti” – jelentette ki Asztalos, és hozzátette, hogy a romák iskoláztatását látja az első és legfontosabb lépésnek a probléma megoldásának folyamatában.

Őt Demeter András, művelődési és vallásügyi államtitkár követte, aki a nemzeti kulturális örökségek helyzetét elemezte a globalizáció perspektívájából. Véleménye szerint, a kulturális örökségek megtartása érdekében a különböző etnikai közösségek partneri viszonyt kell kialakítsanak egymással és törekedniük kell a párbeszédre. „Szerintem az effajta párbeszédhez a kisebbségek jobban értenek”- nyilatkozta, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzeti kulturális örökségek megmaradása befolyásolja az identitástudat kérdését is.

A továbbiakban Haller István, a Diszkriminációellenes Tanács munkatársa az interetnikus konfliktusokról tartott kiselőadást, melyben elmondta, hogy nem beszélhetünk az etnikai ellentétek megoldásáról addig, amíg nem sikerül a különböző közösségeknek elfogadniuk egymás viselkedési attitűdjeit és a köztük lévő konfliktust olyan irányba terelni, hogy az ne agresszivitásba fulladjon.

„Az interetnikus konfliktusokon kívül az Európai Unió másik nagy kihívása az etnikai migráció, amely egyelőre szabad munkaerő áramlást jelent, a későbbiekben viszont etnikai igényekké alakulhat” – fejtette ki Markó Attila, államtitkár, ezzel is hangsúlyozva, hogy a kisebbségügy helyzete az Európai Unió keretén belül még nincs elég körültekintően kezelve.

Az előadás-sorozatot Márton Árpád képviselő, a Művelődés és Média Bizottság titkára zárta. Beszédét Szőcs Kálmán egyik versével indította, bemutatva a korszerűségről alkotott víziókat, melyek, véleménye szerint mit sem változtak az elmúlt 30-40 évben. Beszédében részletesen szólt a média és kultúra viszonyáról, állítása szerint a média nem a kultúra „ellensége”, hanem egy kiváló eszköz a kultúra továbbítására.