Marosvásárhelyen adták át az RMDSZ Ezüstfenyő Díjait

Marosvásárhely – A szülőföldet egyszer és mindenkorra nem lehet a magunkévá tenni: a szülőföldet ma és holnap, újból és újból vissza kell szerezni, a szülőföld elvehető tőlünk bármely pillanatban, hogyha nem teszünk, nem dolgozunk, nem küzdünk érte. Az elkövetkező generációk számára ez a legfontosabb tanulság Erdélyben – hangsúlyozta Markó Béla miniszterelnök-helyettes szombaton, Marosvásárhelyen, az RMDSZ Ezüstfenyő díjainak átadási ünnepségén.

A Szövetség – immár kilencedik alkalommal – azoknak a személyeknek adományozott Ezüstfenyő díjat, akik kiemelkedő munkát végeztek a “szülőföld visszaszerzése”, valamint az RMDSZ programjának megvalósítása érdekében. Ezévben 32 személy, köztük önkormányzati tisztségviselők, politikusok újságírók és lelkészek is részesültek Ezüstfenyő Díjban. 

Ünnepi beszédében a szövetségi elnök úgy fogalmazott, a díjjal az RMDSZ azok munkáját ismeri el, akik képesek mostoha körülmények között is küzdeni, munkálkodni a közösségükért, az erdélyi magyarságért. – A szülőföld visszaszerzésén kezdetben még elsősorban magát a földet értettük: azokat díjaztuk, akik a restitúcióért, a földek, javak, ingatlanok visszaszerzéséért küzdöttek, de rá kellett jönnünk, hogy a szülőföld ennél többet jelent, amelyért szerteágazóbban lehet küzdeni és munkálkodni. A szülőföld visszaszezéséért cselekedtek mindazok, akik valami módon tettek azért, hogy ez a magyar közösség itt, Erdély földjén megmaradhasson, jövőt építhessen magának – mondta a szövetségi elnök, aki szerint az elkövetkező generációk számára az a legfontosabb tanulság, hogy a szülőföldet nem elég egyszer visszaszerezni, hanem újból és újból küzdeni kell érte. – Lehet jó helyzetet teremteni, de aki azt hiszi, hogy a történelem csak eléfelé halad, és hogy tőlünk semmi nem elvehető, semmi vissza nem fordítható, az óriási tévedést követ el – szögezte le.

Az erdélyi magyarságot megosztó politikai kísérletek ellen szólalt fel Böjte Csaba ferences szerzetes, aki ezévben részesült Ezüstfenyő Díjban.  – A magyarság már a kezdetekkor befogadó nemzet volt: képes volt befogadni, integrálni más népeket. Én hiszek abban, hogy valahol ez a jövő is: az összefogás, az integrálás, a párbeszéd. Én szívből imádkoztam és imádkozom azért, hogy az az erdélyi magyar politikában egység, békesség legyen és közösen tudjanak indítani személyeket – hangsúlyozta Böte Csaba, aki szerint a cél érdekében  meg kell bocsátani, ki kell engesztelni azokat is, akik ma a magyarság egysége ellen törnek.

Az Ezüstfenyő díjat – Gyarmathy János és Kiss Levente marosvásárhelyi képzőművészek alkotását – az idén a következő személyek vették át:

Ádámosy Margit Klára – RMDSZ elnök, városi tanácsos, Torda, Kolozs megye

Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, Brassó, Brassó megye

Balázs Bécsi Attila -megyei tanácsos, a TÉKA Alapítvány vezetője, Szamosújvár, Kolozs megye

Barabás Imre – RMDSZ elnök, Magyarkakucs,  Bihar megye

Becze István – RMDSZ ügyvezető elnök, Csíkszék, Hargita megye

Benedekfi Dávid – RMDSZ elnök, Lupény, Hunyad megye

Béres Ildikó Ibolya – iskolaigazgató, megyei tanácsos, Máramarossziget, Máramaros megye

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, Csíkszék, Hargita megye

Böjte Csaba – ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, Déva, Hunyad megye

Draveczky Károly – megyei tanácsos, Szatmárnémeti, Szatmár megye

Erdős Bálint – polgármester, Nagyszintye, Arad megye

Fodor István – polgármester, Bodok község, Kovászna megye

Fodor József – vikárius, Nagyvárad, Bihar megye

Horváth Anna, a kolozsvári Regionális Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója, Kolozsvár, Kolozs megye                 

Illés Ildikó - tanfelügyelő, RMDSZ ügyvezető alelnök, Marosvásárhely, Maros megye

Jakobovits Miklós – képzőművész, Nagyvárad, Bihar megye

Józsa Benjámin – nyugalmazott magyar nyelv és irodalom tanár, Nagyszeben, Szeben megye

Katona Mihály – polgármester, RMDSZ elnök, Korond, Hargita megye

Kelemen Hunor – kulturális és örökségvédelmi miniszter, parlamenti képviselő, Csíkszék, Hargita  megye

Kis-Juhász Csaba – polgármester, Szilágysámson, Szilágy megye

Kiss Károly – nyugalmazott agrármérnök, Élesd, Bihar megye

Kovács Péter – az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Kolozsvár, Kolozs megye

Krecsák Szöllősi Adalbert – alpolgármester, Nagyenyed, Fehér megye

Lieb József – esperes, Nagybánya, Máramaros megye

Marina Ida-Magdolna – polgármester, Szilágybagos, Szilágy megye

Máthé  István – alpolgármester, Bethlen, Beszterce-Naszód megye

Pásztor Gabriella – államtanácsos, Bukarest

Petres Sándor, a Hargita Megyei Tanács alelnöke, Gyergyószék, Hargita megye

Dr. Suba Kálmán, aMaros Megyei Állatnemesítő és Szaporodásbiológiai Hivatal ügyvezető igazgatója

                            Marosvásárhely, Maros megye

Terkál  Ágnes, az RMDSZ Közlöny szerkesztője, Marosvásárhely, Maros megye

Tudor Veronka – államtanácsos, Bukarest

Varga Attila – polgármester, Esztelnek, Kovászna megye.