Markó Béla felhívása március 15-e alkalmából

Bárhol éljenek a világon, március 15-e a magyarok számára mindig és mindenhol a szabadságot, az egyenlőséget és a testvériséget jelenti. Ezt ünnepeljük itt, Erdélyben is, ahol e három szó fontosabb talán, mint bármely szegletében a világnak. Hiszen ez az üzenet, március 15. üzenete éltette közösségünket a történelem nehéz pillanataiban, és ezt tűztük zászlónkra 1989 után is, amikor újból összefogtunk e nemes célok megvalósítása érdekében.

Kimondtuk sokszor, és továbbra is mondani fogjuk: március 15-e számunkra nemcsak az 1848-as forradalom, hanem 1989. utáni közös szabadságharcunk ünnepe is. Húsz éve annak, hogy 1990 márciusában, Marosvásárhelyen, a régi rend szélsőséges magyargyűlölő képviselői próbálták vérbefojtani közösségünk szabadságvágyát, jogküzdelmét. Emlékezzünk meg méltóképpen a márciusi események áldozataira is, mindazokra, akik azokban a sorsdöntő napokban életüket áldozták az erdélyi magyarság ügyéért, közös szabadságunkért. Az elmúlt 20 évben, példamutató egységgel, nehéz politikai küzdelemmel sikerült visszaszereznünk a szabad és méltó ünneplés jogát, elértük azt, hogy március 15-én, de mindennapjainkban is szabadon használhassuk nemzeti szimbólumainkat, himnuszunkat, piros-fehér-zöld nemzeti lobogónkat. Összefogásra azonban ma is nagy szükség van.

Hiszen ha a szabadság elérhetővé is vált számunkra, a küzdelem folytatódik: még meg kell teremtenünk az erdélyi magyarság legfőbb célkitűzését, az autonómia, vagyis az önálló döntéshozatal különböző formáit, és ezt csakis egységesen valósíthatjuk meg. Március 15-e ezért főként a nemzeti összefogás, a szolidaritás napja. Az elmúlt sok évtized ugyanis azt bizonyítja számunkra, közösségi létünk legalapvetőbb igazsága, megtartó ereje az egység. Amit eddig elértünk, azt csak összefogással érhettük el, és ez a jövőben sem lesz másként. Nagy, közös felelősségünk, hogy ez a nap minden magyar ember közös ünnepe maradjon, és ne engedjük, hogy ezt az ünnepet bárki is önös politikai célokra használja fel. 1848-ban ugyanakkor minden nép, minden nemzet szabadságáért harcoltak eleink, és ma is mindenki ünnepe lehet ez a nap, nem a kizárólagosság, hanem a szabadság, egyenlőség, testvériség napja.

Ünnepeljük március tizenötödikét az idén is ugyanúgy, ugyanolyan méltósággal, mint eddig. Legyen jelen köztünk ugyanúgy, mint eddig a nemzeti lobogó, és csendüljön fel nemzeti himnuszunk a magyar nemzet ünnepén. Emlékezzünk együtt a magyar szabadság és a világszabadság hirdetőire, a márciusi ifjakra!