„Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek”

„Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek”
Bihar megye – Vasárnap tartották a búcsút a székelyhídi római katolikus templomban. Meghívott vendégek s szép számmal összegyűlt hívek népesítették be az Érmellék legnagyobb katolikus templomát.

Az ünnepi szentmisét Somogyi Imre meghívott tisztelendő celebrálta, ünnepi prédikációjában kiemelve mindannyiunk mennyei édesanyjának, Máriának az alakját. – „Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek, mert Ő fogja küldeni Fiát értetek.” A Mária-ünnep alkalom arra, hogy Mennyei Anyánk pártfogásával, jóságával óvjon minket, hogy üdvözletében, szeretetében megfürödjünk. István király egész népét, országát Máriának ajánlotta fel, hogy óvja, védelmezze s ne hagyja elveszni e maroknyi nemzetet. Aki máriás lelkületre tesz szert, az felül tud emelkedni minden evilági nehézségen. Mária példáját kell követni. „Az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint!” Mária szívét hét tőr járta át, és mégsem zúgolódott, pedig átélte a legnagyobb fájdalmakat. Mindezért Jézus Krisztus megajándékozta Őt a Mennyek Országával, annak királynőjévé tette. Ám Ő nem feledte, mily nehéz az emberi sors, s tudnunk kell, hogy nem hiába kérjük segítségét. „Most segíts meg, Mária!” – azért merjük az Ő segítségét kérni, mert hisszük, hogy lehajol hozzánk. Mint minden édesanya, Mária is szeretettel fordul hozzánk, gyermekeihez. Ő az, aki vigyázza, óvja lépteinket, hogy ne szakadjunk el Istentől – mondta Somogyi tisztelendő.

 

Az ökumené szellemében

 

A helyi ortodox gyülekezet nevében Antal Ciprian pópa, a református hívek nevében Gavrucza Tibor tiszteletes szólt az ünneplő gyülekezethez. Mindketten az ökumené szellemét emelték ki: „Mily szép és gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak!” – hangsúlyozták. A szentmise befejező részében Bodor Zoltán székelyhídi római katolikus plébános köszönte meg paptársai ünnepi szolgálatát, a híveket arra biztatva, hogy „…lépnünk kell Isten irányába, mert Ő mindig figyel ránk, és közel van hozzánk. Egész emberi, egyetemes mivoltunknak szüksége van az Úr Jézusra. Az ökumenizmus a mindennapok emberiségéről szól, ahol Isten jelen van.” A templombúcsú alkalmából celebrált szentmise magasztosságát emelte a székelyhídi férfikórus és a római katolikus kórusok szolgálata is.

 

Fekete Katalin