Máriaradnára zarándokoltak

Máriaradnára zarándokoltak
Az előző évekhez hasonlóan szeptember 8-án, kedden Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad-megyei Máriaradnára zarándokoltak.

A 11 órakor kezdődött szentmisét Josip Bozanić zágrábi bíboros-érsek, Martin Roos temesvári- és Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatta be német, magyar, illetve román nyelven. A szentmise után a nagyváradi zarándokok keresztúti ájtatosságon vettek részt.