Mária tavaszt hoz az életünkbe

Mária tavaszt hoz az életünkbe

Nagyvárad – Hétfő este
szentségimádást tartottak a
székesegyházi Bazilikában. A
szentmisén Székely Antal
nagyvárad-ősi plébános hirdette
az evangéliumot, majd körmenettel zárult
a vallásos együttlét.


Az ünnepi szentmisén Szent
Lukács
könyvéből
szólt az evangélium, abból a
részből, ahol Mária
látogatást tesz
Erzsébetnél és
Zakariásnál.
Prédikációjában
Székely Antal
nagyvárad-ősi plébános arra
hívta fel a figyelmet, hogy a Szűzanya
érkezésével a tavasz
köszöntött be az idős
házaspár életébe.
Mária mintha megérezte volna, hogy mikor
kell elindulnia és segítenie, hiszen
Erzsébetet akkortájt gondok 
gyötörték. Bár áldott
állapotban volt, nem volt benne biztos, hogy
gyermeke egészséges, és a
férje miatt is aggódott, aki egy ideje
nem beszélt. Talán beteg,
vélekedett az asszony, aki örvendett,
amikor meglátta Máriát, mert arra
gondolt, hogy talán ő majd tud
segíteni. Reménye valóra
vált, hiszen
ott-tartózkodásának három
hónapja alatt a Szűzanya tényleg
orvosolta a bajokat. Annak
bizonyítékául, hogy él, a
magzat megmozdult, és Zakariás is
dicsérni kezdte az Urat, vagyis
megszólalt. Fogadjuk barátsággal
és nyitott lélekkel Máriát,
hiszen ahogyan reményt, szeretetet és
isteni áldást vitt az idős
házaspár házába, úgy
nekünk is segít, amikor szenvedünk
vagy kétségbeesettek vagyunk,
tanácsolta a tisztelendő.

Pozítiv élmény


Mária és Erzsébet akár
pletykálkodhattak  volna is, hiszen sok
élményt kellett egymással
megosszanak, mégsem ezt tették, hanem
Isten csodái képezték a
beszélgetéseik
témáját. Ezzel szemben
napjainkban, amikor különös
jelentőséggel bír az
információcsere és
-áramlás, a keresztény emberek
mintha ódzkodnának attól, hogy az
Úrról beszéljenek. Pedig fontos
lenne, hogy Isten ajándékait
felidézzük a lelkünkben, hogy
ebből táplálkozhassunk arra
gondolva: aki csodákat tett, az most sem
felejtett el bennünket. “Jó tudni, hogy
Isten működik a világban, nem hagyott
minket magunkra. Ezzel tisztában kell
lennünk, és tudasítanunk kell ezt
másokban is”, hangsúlyozta a
plébános. Hozzátette: amikor
Mária és Erzsébet
üdvözölték egymást,
tulajdonképpen a magzati állapotban
levő Jézus és János is
találkozott. A Szűzanya
látogatása magában hordozta Isten
igéjét, és ez pozítiv
reakciót váltott ki János
részéről, aki megmozdult anyja
hasában. Mindez azt jelenti, hogy
életünk minden szakaszában (az
anyaméhben, földi
pályafutásunk során és az
örök életben) pozítiv
élményt vált ki az Istennel
való találkozás. Éljük
meg tehát mindenkor Isten igéjét
és ezt az élményt osszuk meg
másokkal is, kérte Székely Antal
atya.

Ciucur Losonczi Antonius