Mária oltalmáért esedeztek

Mária oltalmáért esedeztek

Nagyvárad – Kedd este a Fatimai Szűzanya
tiszteletére szentségimádást
és gyertyás körmenettel
egybekötött szentmisét tartottak a
Bazilikában. Szentbeszédet Exc. Böcskei
László megyés püspök
mondott.


Az evangélium Szent Lukács
könyvéből szólt.
Szentbeszédében Exc. Böcskei
László
megyés püspök
elmondta: Nagyváradra kerülésekor
nagy örömmel szerzett tudomást
arról a szép szokásról,
hogy májustól októberig a
Szűzanya iránti tiszteletük
 különös jeléül a
hívek szentségimádásra
és gyertyás körmenetre gyűlnek
össze a Bazilikában, hogy
Mária oltalmába
ajánlják a világot, az
egyházmegyét, a családjukat
és saját magukat is. A
főpásztor arra emlékeztette az
egybegyűlteket, hogy az
egyháztörténet már a
keresztény ókor végén
tudósított
Mária-jelenésekről, viszont az
évszázadok folyamán a
Szűzanya emléke mintha elhalványult
volna. Figyelemre méltó azonban, hogy az
utóbbi kétszáz évben
többször is megjelent égi
édesanyánk olyan személyek,
szavahihető tanúk előtt, akik
tényként bizonyították ezt,
illetve a sokszor ehhez társuló
csodás gyógyulásokat. A
középkor végén, az
újkor elején a mexikó
Guadalupéban  számoltak be
Mária-jelenésekról. Ennek
és az ebből kibontakozó
missziós tevékenységnek
köszönhetően Latin-Amerika napjainkban a
legkatolikusabb földrész a világon,
a legfőbb zarándokhely.

Közös jellemző


A mindenkori Mária-jelenéseknek több
közös jellemzőjük van,
hangsúlyozta a megyés püspök.
Egyaránt a megtérésre, az
imádságra és az
engesztelésre buzdítják az
emberiséget, sohasem önmagukért
valóak, az Égi Szűz
általában egyszerű embereknek
 mutatkozik meg és az utóbbi
száz év jelenései mindig
profétikus jellegűek voltak. A kegyhelyek
környékén megnövekedik a
hitélet, a jelenéseknek pedig
teológiai, a végső időkre
mutató üzenete van, vagyis az, hogy az
üdvösséget és a
kárhozatot komolyan kell venni, mert e
két lehetőség még
előttünk áll. Vizsgáljunk
tehát felül a Szűzanyához
való viszonyunkat, azt, hogy mennyit tanultunk
az ő üzeneteiből. Tegyük
tartalmassá  a Mária
tiszteletünket, és próbáljunk
vele együtt kitartóan haladni az Úr
útjain, tanácsolta a főpap.

Ciucur Losonczi Antonius