Mária Légió találkozót tartottak Nagyszalontán

Akt.:
Mária Légió találkozót tartottak Nagyszalontán
A Nagyszalontai Mária Légió találkozására február 15-17. került sor a plébánián. A légiót egy hadsereg mintájára szervezték meg, aminek példaképe különösen ősi Róma hadserege, innen vannak az elnevezések is, de a serege és fegyverei nem e világból valók.


A Mária Légió, amelyet Frank Duff ír katolikus testvér Dublinban alapított 1921. szeptember 7-én azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt harci csoportokba tömörültek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az egyház minden időben folytat e világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője, szép mint a Hold, fénylő mint a nap, és a sátánnak és a hatalma alatt állóknak félelmetes, mint a harcra kész sereg. A légiósok azt remélik, hogy hűségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királynőjükhöz. A légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, melynek példaképe különösen ősi Róma hadserege, innen vannak az elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. A mozgalom a kontinensek számos országában, a katolikus egyház nagyon sok egyházmegyéjében, egyházkozségében jelen van.

A Nagyszalontai Mária Légió találkozására február 15-17. között került sor a Római Katolikus Plébánián. (Németh László volt az alapítója a Mária Légiónak). 3 nap, 3 meghívott plébános tartott előadást témája a Böjthöz kapcsolódik, ki és hogyan tartja meg – éli át a nagyböjtiidőszakot.

Az első napon Barbut Péter, köröstarjáni plébános és a Mária Légió ottani prezidium vezetője, a tékozló fiú történetével rávezet minket az irgalmas szeretet gyakorlására, hiszen a tékozló fiú édesapja kimegy és várja tékozló fiát, hazavárja, s ezzel bizonyítja az irgalmasság szeretetét. Ez hiányzik a legjobban életünkből: az irgalmas szeretet. Életünk során hányszr de hányszor irgalmaz nekünk az égi atya?! ”Tanuljatok meg irgalmasnak lenni!” A második napon Bartha Szabolcs lazarista szerzetes a Szent László plébánia kisegítő lelkésze tartott előadást a nagyböjt értelméről. ”Nem csak egy külső gyakorlat, nem diéta, nem önsanyargatás, hanem egy olyan gyakorlat, ely belsőleg alakít át minket. Lényege – Lemondok valamiről, ami nem szükséges az életfentartáshoz, az így felszabaduló pénzt-energiát-időt felajánlom Istennek és embertársaimnak (tévésorozat böjti idészakban, ezt az időt másra fordítjuk, pl. meglátogassunk valakit).

Ifjúsági találkozó

A harmadik nap dr. Lőrincz Ottó kanonok-esperes tart előadást az egységről, összetartásról – nem csak a nagyböjti időszakban. Jelen volt még aznap Gyenge Béla, a Mária Légió lelkivezetője, s néhány szóban ő is elmondta mi is a nagyböjt jelentősége számunkra. Ez az időszak alkalmas arra, hogy elmélyítsük hitünket, tanuljunk Jézus Krisztustól. Továbbá kiemelte a Mária Légiótalálkozójának fontosságát: A Mária Légió imádkozó lelkiség. “Jézus Krisztus és a Szűzanya Imahadserege akarunk lenni, akik az ima erejével szebeszállnak a világban levő gonoszsággal és az Isten jóságos szeretet akarják mindenütt elhinteni.”Jelen voltak még a találkozón Vaszilkovits Annamária és Tóth Ella, a szalontai Mária Légió prezidiumának elnöke.

Február 20-án ifjúsági találkozó zajlott a nagyváradi fiatalok és a nagyszalontai fiatalok között. A találkozó témája szintén a nagyböjthöz kapcsolódik, hogy hogyan éljék meg a fiatalok a nagyböjti időszakot. Vakon Zsolt, ifjúsági lelkész köszöntötte az egybegyűlt fiatalokat, majd két csoportba osztódtak a gyermekek. A kisebbek ismerkedő-közösségépítő játékokat játszottak, Kinczel Edina, Kinczel Gergő, Majoros András, Oláh Zoltán vezetésével. A nagyobbak addig Geréd Emőke, Módi Blanka nővér és Vakon Zsolt vezetésével “Láthatatlan színház”-at játszottak. A forgatókönyvet a nagyváradi fiatalok találták ki, mely időutazás: egy fiatal elindul a pusztába a Jó Istennel, útja során megtapasztalja milyen a Jó Istennel lenni és milyen nélküle, majd újra rátalálni Isten közelségére – mindez bekötött szemmel. A találkozó végén a fiatalok lelkiegben gazdagabban térnek haza kibővítve fogalmukat a nagyböjti gyakorlatokkal. S mindezek után próbálják meg érett módon megéli hitüket.

 

Morar Viktória Mónika