Marhatenyésztők figyelmébe!

Bihar megye – A szarvasmarha tenyésztők július 15-ig nyújthatnak be kérvényeket támogatás igénylése céljából. A szakügynökség (APIA) által kiadott közlemény szerint mindez azért lehetséges, mivel eddig az idén kevesebb kérvényt tettek le, mint tavaly: 113.111 példányt közel 655.000 szarvasmarhára vonatkozólag.

Összehasonlításképpen: 2007-ben kétszer ennyi igénylést nyújtottak be a farmerek (215.964-et), 1,15 millió szarvasmarha tenyésztésére kérve szubvenciót. Az ellenőrzéseket követően végül 193.386 kérvény után fizetett az ügynökség, körülbelül 1 millió állat nevelését finanszírozva.
A határidő meghosszabítását egy törvénymódosítás tette lehetővé, mely egyúttal változtatott a pénz odaitélésének módszerén is, az egy adott időpontban tenyésztett szarvasmarhák számának függvényében határozva meg a támogatás mértékét. Az érintetteknek az iratokat a helyi APIA központokban kell letegyék. A támogatás összege 490 lej/szarvasmarha, és az egyik alapfeltétel az, hogy az igénylőnek legkevesebb három olyan tehene legyen, melyek idősebbek hat hónapnál.