Margittán két helyszínen emlékeztek

Akt.:
Margittán két helyszínen emlékeztek
Nemzeti ünnepünkön Margitta városában két helyszínem ünnepelt és emlékezett a város magyarsága a 168 évvel ezelőtti forradalomra és szabadságharcra.

A művelődési ház előtt álló, Kiskőrös testvérváros által 2010-ben adományozott, Jókai szobornál gyűltek össze az emlékezők 18 órakor, ahol elsőként Bradács Alíz Ildikó körzeti RMDSZ elnök mondott köszöntő beszédet. Név szerint köszöntötte azokat a vendégeket, akik eleget tettek a meghívásnak: dr. Skelecz Gyögy kolozsvári magyar konzul, Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, Cseke Attila képviselő. Köszöntötte továbbá a helyi önkormányzat, az egyházak, az intézmények és a civil szervezetek képviselőit, a magyar iskola diákjait és minden jelenlévőt, akik az esős, zord idő ellenére is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi megemlékezést. Örömmel újságolta, hogy Pocsaly Zoltán polgármester Kiskőrös testvérvárostól épp ezen a napon megkapta a Kiskőrös város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért díjat, a város érdekében tett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként. A díszoklevél mellé egy plakettet is kapott, valamint egy szép pénzösszeget.

A moderátor –Szűcs Andrea – az elnök asszony után Árkosi Antal helyi RMDSZ elnököt szólította mikrofonhoz, aki elmondta a szervezet ünnepi beszédét, melyet Kossuth idézettel kezdett: ”A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” Véleménye eszerint 1848-ban csoda történt, amikor olyan egyéniségek álltak a nemzet élére, akik valóban a magyarság érdekét tekintették elsőrendű szempontnak. Tovább láttak saját érdekeiken, pedig abban a politikában is volt megosztottság, akár a maiban, mondta, majd így folytatta: “Ebből a történelmi eseményből tanulnunk kell és nem szabad megfeledkezzünk az akkor hozott áldozatokról, ami 168 év távlatából ma is aktuális. Helyenként hiányzik belőlünk, mai emberekből, az akkoriakban élt önfeláldozás, akik hazájuk sorsát szívükön hordozták… Nekünk óriási szerencsénk van, hiszen nem kell életünket áldozni a nemzetért, csupán tettekben és hozzáállásban kell eleget tennünk nemzetünk haladásáért, magyarságunk megtartásáért.”

Az elnököt követően a konzul úr Magyarország miniszterelnökének határon túli magyarokhoz írt üzenetét olvasta fel. „Törvényeinket, mindennapi életünket ma is ahhoz akarjuk igazítani, amit számunkra jelent a szabadság itt, ebben a Kárpátok által koszorúzott medencében. Ma is megragadunk minden lehetőséget, hogy elérjük: senki se vitathassa nemzeti szimbólumainkat, senki se kérdőjelezhesse meg alkotmányos jogainkat, senki se vehesse el tőlünk iskoláinkat, és senki ne sorozhassa be, és küldhesse idegen háborúba fiainkat.”- állt a többi közt a levélben. Ezt követően a Horváth János elméleti Líceum diákjai bemutatták ünnepi műsorukat Zúg március címmel. A következő felszólaló Cseke Attila képviselő volt, aki minden évben hazalátogat az ünnepi megemlékezésre. Beszédében kiemelte, hogy vannak olyan napok, melyekhez annyira hozzátapad egyetlen esemény, hogy minden évben megemlékezünk róla. Ilyen piros betűs nap, nemzeti ünnepünk március 15-e, amikor „szívünk felé szinte kötelező feltűzni a kokárdát.” Beszédének egy másik fontos gondolata: „Ameddig veszélyben van magyar identitásunk, addig szabadságunk nem teljes.” Három fontos tennivalóra hívta fel a figyelmet: kiállni a magyarok mellett, képviselni ügyeinket, kiharcolni az igazunkat. „Nekünk nem egymást kell legyőznünk, hanem a közösséget győzelemre vinnünk!”- mondta a képviselő.

A Gyöngyvetők Néptánccsoportjának kórusa az alkalomhoz illő énekszámokat adott elő, mely után Pocsaly Zoltán polgármester mondta el ünnepi gondolatait. „A forradalom napjaiban kialakult összefogás, a szabadságharc hónapjaiban megszülető nemzeti egység ma is fáklyaként mutatja az utat és emlékeztet rá bennünket, hogy a Nemzet megmaradása, felemelkedése csak széles összefogással, közös akarattal válhat valóra.” Ma nem csak emlékezni kell, hanem cselekedni is. Remélni, egy szebb jövő eljöttét, ma már nem elég. „Dolgoznunk kell nemzeti ügyeink sikeréért.”- mondta zárszavában a városvezető. A Kiskőrösön kapott kitüntetést úgy értékelte, hogy egy csapatmunka eredménye, ezért átadta az RMDSZ körzeti elnökének, hogy helyezze el a székházban. A kapott pénzjutalmat pedig arra fordítja, hogy a Horváth János Társaság tagjainak egy magyarországi kirándulást szervezzen. Mint mondta, ezzel fejezi ki elismerését a város kulturális életében betöltött sokéves szolgálatukért. Akkor is megkeresték rá a lehetőséget, hogy tegyék a dolgukat, amikor a művelődési ház felújítás alatt állott. Ezért külön köszönet és elismerés jár nekik, mondta.

Fábián Enikő lépett utána mikrofonhoz az ünnepre összeállított verskötegével, majd a Margittai Ifjak Körének vezetője, Demián Zsolt mondta el március idusi gondolatait. Elhelyezték a megemlékezés koszorúit, melyet követően fáklyás felvonulással haladtak a főutcán a református templomkertben lévő Petőfi szoborig. Ott is koszorúztak, majd áldással és a Himnusz eléneklésével zárult az ünnepi megemlékezés. Az esős idő ellenére a sokszáz ember mindvégig hűségesen kitartott.

Szőke Ferenc