Margittai földtulajdonosok figyelmébe

Bihar megye – A margittai Tanács január 14 –i soron kívüli ülésén meghozta a döntést a szántóföldek adózásáról. A téma már a decemberi soros ülésen napirendre került, de akkor nem született meg a határozat.

A szakbizottság újratárgyalta az ügyet és több kidolgozott változatot terjesztett a plénum elé. Hosszas latolgatás után végül azt a változatot fogadták el, mely három adósávba  – A, B, C – sorolja a szántóterületeket, piaci értékük szerint. Eszerint az adó nagysága egyenes arányban áll a föld értékével. Ezért a Polgármesteri Hivatal adóügyi osztálya arra kéri az érintetteket, keressék fel a hivatalt, a tulajdonjogot igazoló okmánnyal (Titlu de proprietate), hogy a nekik megfelelő adósáv szerint fizessék az illetéket.