Margittához tartozhat az érmihályfalvi Egészségügyi Központ

Margittához tartozhat az érmihályfalvi Egészségügyi Központ
Bihar megye – Egy héttel az után, hogy kinyílvánították, az Egészségügyi Központra szükség van, az érmihályfalvi Helyi Tanács tagjai megszavazták: az intézmény kerülhessen a margittai kórház kezelésébe.

Rendkívüli ülést tartott kedden délelőtt az érmihályfalvi Helyi Tanács, mely kapcsolódott az éppen egy héttel korábbi összejövetelhez. Utóbbin arról foglaltak állást, hogy szeretnék, ha a helyi Egészségügyi Központ  megmaradna, és nem válna idősek otthonává, ahogyan azt az egészségügyi reform lehetőségként előre vetíti. Azóta kiderült: erre csak akkor van remény, ha feladja önálló jogi státuszát, és a margittai Dr.Pop Mircea Városi Kórház  kihelyezett részlegévé válik. Minderről Kovács Zoltán  polgármester tájékoztatta a tanácsosokat, miután előzőleg konzultált Cseke Attila  szakminiszterrel. Két rossz közül a kisebbiket kell válasszuk, fogalmazott az elöljáró, kifejezve reményét, hogy az intézmény továbbra is megmarad az egészségügy szolgálatában. Ugyanakkor elmondta, szorgalmazza, hogy a képviselő-testület tagjai találkozzanak a margittai kórház vezetőjével, megbeszélni a továbbiakat.

Egy kis történelem

Az egészségügyi központtá alakított Bujanovics kastélyt 1968 november 1–én adták át, összevonva az addigi két rendelőt, kibővítve szülőotthonnal, fogászati és klinikai laboratóriummal, konyhával, mosodával. Az intézményt 1982–ben  csatolták a margittai kórházhoz (először). Az 1989–es eseményeket követően indult meg a „függetlenítési” folyamat, melynek végén, egy évtizeddel  ezelőtt Hajdú Gábor  akkori szakminiszter írta alá az újra önálló intézménnyé válásról szóló határozatot. Az épület évek óta per tárgya az örökös és a Polgármesteri Hiavatal között. Kovács Zoltán tudatta: az örökös annak ellenére be tudta telekkönyveztetni nevére az ingatlant, hogy azt a törvény értelmében nem is lehetne visszaadni, mivel az épület az egykori méretéhez képest jelenleg több, mint 100%–al  nagyobb. Ezek következményeként kezdődött meg az új központ rendbetétele, melyről többször is beszámoltunk.

Kérdések a jövőről

Dr. Turucz Mária, az önkormányzati szakbizottság elnöke, háziorvos borulátásának adott hangot, mivel szerinte a tervezet visszalépést  jelent a helyi egészségügynek, ugyanakkor több kérdést is megfogalmazott: mi lesz az építkezéssel, a felszerelésekkel, a szerződtetett orvosokkal, a sürgősségi ellátás megszervezésével, a laboratóriummal?; milyen ellátást kapnak ezután helyben a betegek? Csengeri Csongor  tanácsos úgy vélte, a majdani átadási protokollumba bele kellene foglalni az önkormányzat bizonyos beleszólási jogát  az (al)intézmény működtetésébe. A gyűlés végén a tanácsosok egyhangúan megszavazták a „kisebbik rosszat”.