Március idusán

Március idusán
Szatmár megye – Méltón ünnepelték meg az 1848-as forradalmi eseményeket a Csomaközi Általános Iskola diákjai tegnap, tájékoztatta lapunkat Erdei Zoltán iskolaigazgató.

Az ünnepi műsor keretében verseket, énekeket adtak elő a diákok. A tanintézmény udvarán összegyűlt iskolások közül a márciusi hózáporban először Levente Szabina VI. osztályos tanuló szavalta el Buda Ferenc Március című versét, majd Mit kívánt a magyar nemzet 1848. március 15-én? címmel Danó Beáta VIII. osztályos diák méltatta március idusát. Ezután két Petőfi Sándor vers következett. A Nemzeti dalt Schnébli Dávid V. osztályos tanuló, a 15-ik március 1848 címűt pedig Mezősi Bernadett VIII. osztályos tanuló adta elő. A versek után énekek következtek, melyek közül elsőként elhangzott a Gábor Áron rézágyúja című dal, amit Kányádi Sándor A kökösi hídon című verse követett Fekete Bettina V. osztályos tanuló előadásában. A műsor folytatásában Zsebenyi Barbara V. osztályos diák szavalta el Pósa Lajos A márciusi ifjúság című versét, majd a műsor Kossuth–nóták eléneklésével zárult. A műsor összeállításában köszönet illeti Ősz Dóra magyartanárnőt a versek betanításáért, valamint Balogh János zenetanár urat az énekek betanításában nyújtott segítségéért.