Március 15-i megemlékezés Várasfenesen

Március 15-i megemlékezés Várasfenesen
Bihar megye – Az 1848-49-es forradalomra a vasárnapi istentisztelet alkalmával emlékeztek a várasfenesiek.

Szabó László lelkipásztor felelevenitette a 162 évvel ezelőtt történt esemenyeket: 1848 március 14.-én ifjak gyűltek össze a Pilvax kávéházban, hogy követeléseiknek másnap tüntetéssel adjanak hangot – a bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra. Március 15.-én a Pilvax kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal, elhatározták, hogy maguk szereznek érvenyt a sajtószabadságnak.

Később avatnak emlékművet

Pontokban fogalmazták meg követeléseiket, amit később a helytartótanács el is fogadott. A törvényeket a király április 11.-án ünnepélyes keretek között szentesítette. Március 15.-én vér nélkül győzött a forradalom Pesten. A magyar szabadsagharc kezdetét ünnepeljük ezen a napon, mely jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Várasfenes lakossága az első és második világháborús áldozatok emlékművének felavatására készült ezen a napon, de sajnos arra nem kerülhetett sor, mivel a folyamatos zord időjárás miatt nem készülhetett el a kegyhely.

Mérai Gyöngyi Julianna