Maradtak be nem töltött helyek

Szatmár megye – Augusztus 6–án versenyvizsgáztak azok a pedagógusok, akik a szabad tanári állásokért meghirdetett első vizsgán nem értek el átmenő jegyet, vagy valamilyen oknál fogva nem jelentek meg.

A Szatmár MegyeiTanfelügyelőség által a helyettes tanári állásokért meghirdetett vizsgára 318 oktató iratkozott be, akik közül 213 jelent meg a vizsgán, 201 átmenő osztályzatot ért el. Ezúttal 282 szabad katedrát hirdettek meg, melyeket augusztus 13. és 15. között nyilvános gyűlések keretében osztanak le a vizsgaközpontban (Constantin Brăncuşi Iskolaközpont).