Már zajlanak a házszentelések

Egyik évben mi is elkísértük Gyenge Béla Szent József-telepi plébános a házszentelésre. A szerző felvétele
Egyik évben mi is elkísértük Gyenge Béla Szent József-telepi plébános a házszentelésre. A szerző felvétele
A házszentelés eredete a kánai menyegzőre vezethető vissza. Jézus Krisztus bement egy házba és a jelenlétével megszentelte a hajlékot, vagyis áldást vitt az ott élő szegény családnak.

A házszentelés eredete a kánai menyegzőre vezethető vissza, amikor Jézus a vizet borrá változtatta. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Krisztus ekkor művelte az első csodáját. Bement egy házba és az ő jelenlétével megszentelte a hajlékot (a történetben ezen van a lényeg), vagyis segítséget, áldást vitt az ott élő szegény családnak. Ennek emlékére alakult ki aztán a katolikus egyházban, hogy a vallásos emberek évente legalább egyszer meghívják a papot (ahogyan annak idején Jézust, az édesanyját és az apostolait is meghívták a menyegzőre) az ő lakásukba, hogy vigye el hozzájuk Krisztust, hogy az áldásával a gonosz lélek támadásaitól oltalmazza a házat és a benne lakókat. Faluhelyen még él a hagyomány, hogy a plébánosok, a ministránsok vagy a kántor által kisérve becsengetnek minden házba. A városban más a helyzet: sokféle nemzet és vallás él együtt, akik napközben a munkahelyeiken vannak, úgyhogy nem valósulhat meg a gyakorlatban az, hogy a pap reggel-estig bekopogtat minden lakásba.

Megjelöli

A vízkereszt napján, vagy korábban elkészített szentelt vízzel a római katolikus papok elindulnak házat, otthont, illetve lakást szentelni a hívek közé. A házszentelés nem szentség, hanem szentelmény. A kettő közötti különbség, hogy a szentségek Istentől rendelt látható jelek, amelyek láthatatlan kegyelmeket közvetítenek, míg a szentelmények könyörgő áldások az Isten magasztalására, és közben a víz hintésével az otthonok megáldásra, amit végezhet nem csak felszentelt pap vagy egyházrendben szolgáló valaki, hanem bármelyik keresztény, őszintén hívő lélek. A ház- vagy a lakásszentelés a szentelmények közül a könyörgő áldások egyike. A pap a megfelelő imádság kíséretében és a szentelt vízzel való meghintéssel imádkozik a háznak a javáért, úgymint békéért, jóságért, szeretetért, családi békéért, prosperitásért, illetve mindazért, ami közelebb viszi az embert az Istenhez, végső soron az üdvösségéhez, valamint a gonosz indíttatásainak távol tartásáért.
Ugyanakkor amikor befejezi a házszentelést, a pap krétával, vagy valamilyen íróeszközzel az ajtó szemöldökfájára ír évet és nevet. Az év az az év, amelyben szentel, a nevek pedig a három szent királyé, hiszen bár a Szentírásban nem szerepel, a hagyomány szerint nevet is adtak a három bölcsnek- Gáspár, Menyhért és Boldizsár-, akik meglátogatták Jézust Betlehemben az ő születése után.

Ciucur Losonczi Antonius