Már készül Románia az EU-elnökségre

Biró Rozália
Biró Rozália
2019. január – június időszakban Románia tölti be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét, ezért a kormány és a parlament már készíti elő az elnökség munkaprogramját. A munkaprogram-tervezetről Biró Rozália, a Képviselőház külügyi bizottságának a RMDSZ-es elnöke számolt be csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján.

 

A munkaprogram négy nagy témát fog felölelni, és mint azt a politikus elmondta, a szövetség mind a négy tematikához benyújtott javaslatokat. Az első – Összetartás Európája című tematika a közös gazdasági, pénzügyi kérdéseket öleli majd fel. Az RMDSZ javasolta: a munkaprogram foglalja magában azt, hogy a közép-kelet európai államok lehetőleg közös álláspontot alakítsanak ki a pénzügyi gazdasági, költségvetési kérdésekben. A második fejezet A Biztonság Európája, mely az Unió belső biztonságára, a külső határok biztonságára, a kibernetikai biztonságra, valamint a bűnözés és terrorizmus visszaszorítására vonatkozik. Az RMDSZ javasolta azt, hogy a román elnökség idején koordinálják a kelet-közép európai országok közös álláspontjának kialakítását a drog- és emberkereskedelem visszaszorításának kérdésében.

Saját hadsereg?

A munkaprogram harmadik nagy tematikájának a címe: Az EU mint globális szereplő, amely az Európai Unió védelmi és külpolitikájának egységesítésére vonatkozik. A szövetség ebben a tematikában javasolta többek között azt, hogy lehetőleg küszöböljék ki a párhuzamosságokat az EU saját védelmi elképzelései és a NATO keretében vállalt kötelezettségei között. Arra a kérdésünkre: az EU saját hadsereg felállítására fog-e törekedni, Biró Rozália azt válaszolta, hogy ilyen döntés nem született az Unióban, viszont az a gondolat már megjelent, hogy a tagállamoknak anyagi forrásokat kell elkülöníteni az Európai Uniós saját védelmi stratégiájára, tehát az EU halad afelé, hogy saját védelmi rendszert építsen ki saját eszközökkel, saját csapatokkal, ami valószínűleg párhuzamosan fog működni a NATO-szerepvállalással, fejtette ki a képviselő.

További javaslatok

A munkaprogram negyedik tematikájának átfogó címe A közös értékek Európája. Az RMDSZ ehhez a tematikához nyújtotta be a legtöbb javaslatot, például azt, hogy az EU promoválja az emberi jogok kérdését, különös tekintettel azokkal az országokkal kapcsolatban, amelyek felvételüket kérték az EU-ba. Az RMDSZ nagyobb odafigyelést javasol a bármilyen módon megnyilvánuló szegregáció és kirekesztés visszaszorítására az oktatásban, továbbá a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését szorgalmazza a társadalmi élet minden területén. Az RMDSZ egy új fejezetet is beiktatott javaslatként, mely a kulturális örökség és a kulturális sokszínűség megőrzésére vonatkozik. A munkaprogramot a kormány véglegesíti, és arról a javaslatról fog szavazni a parlament. Biró Rozália reményei szerint az idei év első szemeszterének végéig megszavazza a parlament a munkaprogramot, hogy a második szemeszterben már az akciótervek kidolgozásával lehessen foglalkozni.

Kelet-Nyugat ellentétek

Biró Rozália beszámolójából kiderült, hogy az RMDSZ javaslatai között több vonatkozott arra, hogy közös álláspontot kellene kialakítsanak a közép-kelet európai tagállamok, ezért arra voltunk kíváncsiak, melyek azok a kérdések, amelyek elválasztják Nyugat Európát Közép és Kelet Európától. Biró Rozália elmondta: jelenleg az a tendencia, hogy kevesebb pénzt adjon az Unió az agrárpolitikára és a kohéziós politikára, miközben Közép- és Kelet-Európa számára lényegbevágó az, hogy ez a két terület legalább annyi pénzt kapjon, mint eddig. A politikus kifejtette, az Unió keleti felének tagországai számára nagyon fontos, hogy a nyugat-balkáni országok – Szerbia, Macedónia, Albánia és Montenegró – mihamarabb integrálódjanak az EU-ba, míg ennek fontosságát úgy tűnik, Nyugat-Európában egyelőre nem mérik fel eléggé.

Ugyancsak nagyon fontos lenne az, hogy a Fekete-tenger régió nagyobb jelentőséget kapjon, mert az közös gazdasági tevékenységeket és politikákat tenne lehetővé, de ehhez szintén kellene az EU támogatása, amit egyelőre még nem kap meg ez a régió.

Pap István