MAKOSZ: Hárompilléres érdekképviseletet a tanintézményekbe

Teret nyernek a diákönkormányzatok a MAKOSZ tanügyi törvényhez készített javaslatában.

A MAKOSZ, mint a diákönkormányzatok országos ernyőstruktúrája, 1990 óta foglalkozik a diákok érdekképviseleté vel és a diákönkormányzatok szakmai fejlesztésével, országos képzések, nyári szabadegyetemek, konferenciák, fórumok által.

A héten előterjesztett tanügyi törvényjavaslatban a diákok érdekképviseleté re, a diákok közösségi szerepvállalásá nak hivatalos keretek között való megvalósulására tevődik a hangsúly.

Fontosnak találjuk azt, hogy a decentralizáció elvének megvalósításához és a hatékony oktatáshoz a tanintézményekben hárompilléres érdekképviseletnek kell működnie, melyben mind a tanárok, a szülők, és a diákok is aktívan részt vesznek.

Ennek érdekében, a diákok hatékony képviseletéhez, a diákönkormányzatoknak fontos érdekvédelmi szervé kell válniuk, mely törvényi kereteket és lehetőségeket igényel. Minél több ajtót kell kinyitni a fiatalok előtt. Ennek alapján állítottuk össze azt a tervezeti javaslatot, melyet nyilvános fórumokon vitathatnak meg a diákok, diákvezetők, szülők, tanárok.

Idáig Máramaros és Kolozs megyében szervezték meg a fórumokat, a következő héten pedig Bihar, Brassó, Hargita, Hunyad, Kovászna, Maros, Szatmár, Temes és Szeben megyékben folynak majd a viták a tervezetről.

A fórumokon elhangzott: ”A Diáktanács első sorban érdekvédelmi szempontból szükséges. Fontos, hogy a diákok demokratikus szellemiségben nőjenek fel és kihasználják ennek lehetőségeit, véleményt nyilvánításának, formálják saját közösségüket. Jó, ha már fiatal korban hozzászoknak a társadalmi élethez, struktúrákhoz, megismerik a kötelességek és jogok fogalmait. A diáktanács erre ad lehetőséget.

Másrészt a diákok szociális és kulturális aktivizálását is fejleszteni kell. A rendezvények hosszútávú célja, hogy kulturálisan neveljen. Azok a diákok, akik nem csak passzívan – nézőként -, hanem aktívan – szervezőkent – résztvesznek ezeken a rendezvényeken, élettapasztalatot szereznek, sok hasznos tudnivalóval bővülnek, és személyiségük is csiszolódik.” Nyilatkozta Borzási Sarolta a KMDT Kolozs Megyei Diáktanács érdekvédelmi alelnöke.

A javaslat a Tanügyi Minisztériumhoz kerül benyújtásra 15000 diák, tanár és szülő támogató aláírásával együtt.

Vetési Imola

MAKOSZ Ügyvezető Elnök