Magyarul tanuló csángó gyermekek

Magyarul tanuló csángó gyermekek
Ezerötszáz csángó gyerek látogatja Moldvában a magyarórákat – nyilatkozta az MTI-nek Hegyeli Attila, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége oktatási programjának felelőse.

Az állami tanintézményekben nem kötelező tantárgyként megtartott magyarórákon 992 gyermek vesz részt, iskolán kívüli magyarnyelvoktatásban pedig további 500 gyerek részesül. Jelenleg tizenkilenc faluban nyílik lehetőség a magyar nyelv tanulására, ebből 15 faluban állami iskolában is tartanak órákat. A tanulók egy része az állami oktatás mellett az iskolán kívüli magyarórákat is látogatja, hogy jobban elmélyíthesse tudását.

A csángómagyar oktatási program nyolc éve indult Klézsén, az első pedagógusok egyike Hegyeli Attila és felesége volt. Ma már 36 pedagógus tanítja a magyar nyelvet Moldvában. Az oktatási program vezetője szerint bővíteni lehet még a magyarul tanulók számát. Egyrészt azokon a településeken, ahol már meghonosodott a magyar oktatás, nem kapcsolódott be valamennyi gyermek a programba, másrészt pedig körülbelül húsz olyan település létezik még Csángóföldön, ahol a gyermekek beszélik a magyar nyelvet. A terjeszkedéshez azonban további pedagógusok jelenlétére lenne szükség – fogalmazott Hegyeli Attila.

Az oktatás elősegítése érdekében a Duna Televízió tankönyvadományt juttatott a csángó gyermekeknek, akik a televízió és a csíkszeredai Hargita Népe című napilap munkatársai révén kapták meg vasárnap a könyvcsomagot.
Hegyeli szerint, bár nyolc éve oktatnak magyarul, a helyi pedagógusok és a római katolikus papok még mindig gáncsoskodnak. Legutóbb például Diószegen és Nagypatakon megszégyenítették őket román társaik előtt, és levonták magaviseleti jegyüket a magyarul tanuló gyermekeknek. – Pozitív irányú elmozdulást jelent viszont az, hogy a központi hatóságok, illetve a Bákó megyei tanfelügyelőség nem segíti ugyan, de nem is gátolja munkánkat – fogalmazott Hegyeli Attila.