Magyarul tanulnak a közhivatalnokok

Hargita megye – Három hónapos nyelvtanfolyamon vesznek részt a vaslábi polgármesteri hivatal alkalmazottai. A képzés április 4-én indul és 28 közalkalmazott próbálja alapfokon elsajátítani a magyar nyelvet Balássy Csaba oktató irányításával.

2010-ben Hargita Megye Tanácsa létrehozott egy munkacsoportot a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos problémák feltérképezésére és megoldására, és együttműködési szerződést kötött a kolozsvári Kisebbségkutató Intézettel. Az intézet egy részletes kutatást készített a magyar nyelv használatával kapcsolatos problémákról a megye közintézményeiben, a polgármesteri hivatalokban.

Ennek kapcsán merült fel a vaslábi polgármesteri hivatal részéről az igény a magyar nyelvtanfolyammegszervezésére, amelyhez Hargita Megye Tanácsának támogatását kérték. Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyéért Egyesülettel együtt felkarolta a kezdeményezést és teljes mértékben magára vállalta a kurzus finanszírozását és megszervezését. A nyelvtanfolyam április 4-én 12 órakor kezdődik a vaslábi polgármesteri hivatalban. A képzés első óráira szívesen látjuk a sajtó képviselőit.