Magyarságtörténeti Olimpia – egy tudatos építkezés eredménye

Az írásbeli dolgozat megírása után veszik körbe a diákok felkészítő tanárukat, Pócsi Jánost, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum tanárát. Fotó: Kedei Pál Előd
Az írásbeli dolgozat megírása után veszik körbe a diákok felkészítő tanárukat, Pócsi Jánost, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum tanárát. Fotó: Kedei Pál Előd
Április 20-22 között zajlott az első Magyarságtörténeti olimpia országos szakasza, amelynek a Hargita Megyei Tanfelügyelőség szervezésében a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola adott otthont.

A megmérettetésen azok a VI. és a VII. osztályos tanulók vehettek részt, akik a törzsanyag részeként, tanulmányozzák a Romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai elnevezésű tantárgyat. Az olimpiára az érvényben lévő tanterv tematikája alapján lehetett felkészülni, a versenyen kéttagú csapatok mérhették össze tudásukat.

Az olimpia szervezésének fő célja, hogy hangsúlyosabbá tegye a történelem/magyarságtörténet oktatását, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, valamint még nagyobb kedvet ébresszen bennük a romániai magyarság történelmének megismerésére.

Az olimpiát a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia karán belül működő Kolozsvári Magyar Történeti Intézettel partnerségben szervezték. Prof. Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, az Országos Bizottság elnöke, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának dékánhelyettese, a megnyitó ünnepségen kiemelte: „Nem sokszor adatik meg, hogy egy eseményt történelminek nevezzünk, de ez itt most annak nevezhető, hiszen ez az első alkalom, hogy megszervezhettük ezt az olimpiát. Ti pedig, kedves diákok, és felkészítő tanárok, elmondhatjátok, hogy részesei voltatok ennek a történelmi eseménynek”. Nagy Gabriella, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinetjének tanácsosa, az olimpia ügyvezető elnöke kihangsúlyozta: „Az olimpia elindítása egy tudatos építkezés eredménye: az idei tanév elején ugyanis új tantervek megírásához fogtunk. A műhelymunkák idején fogalmazódott meg még hagsúlyosabban, hogy országos szinten is hatalmas igény van egy ilyen jellegű megmérettetés megszervezésére, amelyet a Oktatási Minisztérium szervez és támogat.” Nagy Róbert-Miklós, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet igazgatója rámutatott: „Bizonyított tény, hogy a személyiségfejlődést leginkább meghatározó tantárgyak között magyar nyelv és irodalom mellett ott van a történelem is, már csak ezért is nagyon fontos nekünk ez az olimpia.” Sipos István Hargita megye történelem szakos tanfelügyelője szerint: „Eddig a tantárgyat másodrangú tantárgyként kezelték, de ezen túl több mint valószínű, hogy ez megváltozik.”

Az olimpia országos szakaszán a megmérettetés két részből állt: egy írásbeli, ahol a tételek kidolgozására szánt idő 2 óra volt, valamint egy szóbeli, amelynek keretében egy maximum 4 perces jelenetet kellett minden csapatnak bemutatnia a magyarság történetének fejezeteiből. Az volt ugyanis az elképzelés, hogy a csapatmunka révén a diákoknak lehetőségük legyen felismerni a közös feladatmegoldás hasznosságát. A jelenetek keretében a hatodik osztályosok feldolgozták többek között az Emese álmáról szóló mondát, Szent István és Imre herceg életének egy-egy jelenetét, Koppány trónbitorló törekvéseit, Gertrúd királyné jellemvonásait, Mátyás király személyiségjegyeit, a hetedikesek pedig olyan történelmi személyiségeket jelenítettek meg, mint például Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Szendrey Júlia. Tóth Szilárd, BBTE Történelem és Filozófia karának tanára, az Országos Bizottság alelnöke kifejtette: „Minden csapat derekasan kiállta a próbákat. Csodálatraméltó az, hogy milyen természetesen és milyen beleéléssel mutatták be a diákok a jeleneteket.”

A díjátadón a szervezők meghatódottan fogadták a diákok pozitív visszajelzéseit, akik közül sokan, csak ennyit mondtak az oklevelek, emléklapok átvételekor: „Köszönöm szépen, hogy itt lehettem!” Talán ez jelzi a legjobban azt, hogy milyen hatalmas igényre érkezett válaszként az olimpia megszervezése. Az Oktatási Minisztérium díjait és okleveleit Király András államtitkár úr nyújtotta át a diákoknak, sőt jóvoltából még a felkészítő és kísérő tanárok is könyvjutalomban részesültek. Beszédében kiemelte: „Nagyon örülök, hogy a minisztérium, az egyetem és a tanárok között komoly együttműködés épült ki, ennek egyik eredménye ez a tantárgyverseny is.”

A vizsgaláz előtt és után, kis történészekhez méltó módon a programban szerepelt még Múzeum-látogatás, városnézés, valamint egy élmény teli kirándulás Csíksomlyóra. Az ünnepélyes megnyitót és a díjkiosztót az Apáczai Csere János Pedagógusok házában tartottuk, ahol a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjai léptek fel.

A tantárgyverseny országos szakaszának díjazottjai:
VI. osztályosok: I. díj – Hidi Andrea Krisztina és Béres János (Traian Gimnázium – Dicsőszentmárton), II. díj – Boldis Petra és Zsigmond Tamás (Vaskertesi Általános Iskola – Gyergyószentmiklós), III. díj – Kis-Kasza-Szász Alexandra és Nagy Denissza Boglárka (Gyulaffy László Általános Iskola, Szilágycseh).

VII. osztályosok: I. díj – Domokos Anna Zsófia és Deé Róbert (János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár), II. díj – Kovács Kristóf és Sütő Félix (Gyulaffy László Általános Iskola, Szilágycseh), III. díj – Papp Tessza Xénia és Török Adrienn (Liviu Rebreanu Általános Iskola – Marosvásárhely).

Különdíjak:
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának különdíjait átvehették a negyedik helyezettek:
VI. osztályosok: Albert László és Gombár Aletta (Református Kollégium – Kolozsvár).
VII. osztályosok: Győrfi Dávid-József és Molnár Sándor Zsolt (Református Kollégium – Kolozsvár).

Az aradi Szabadságszobor Egyesület különdíjait a jeleneteket bemutató fordulón legjobb eredményt elért diákok kapták:
VI. osztályosok: Kovács Dóra és Kiss Tamás (Dr. Bernády György Általános Iskola – Marosvásárhely), Forró-Bathó Eszter-Anna (Liviu Rebreanu Általános Iskola – Marosvásárhely), Győrfi Szabina és Péterfi Alexia Gabriela (Ady Endre Elméleti Líceum – Bukarest).
VII. osztályosok: Berei Péter Tamás és Nyilas Bendegúz (Szacsvay Imre Általános Iskola – Nagyvárad), Domokos Anna Zsófia és Deé Róbert (János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár), Kocsis Dóra Imola és Seres Dorka Eszter (Cserey-Goga Technológiai Líceum – Kraszna).

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának különdíjait átvehették:
VI. osztályosok: Hidi Andrea Krisztina és Béres János (Traian Gimnázium – Dicsőszentmárton), Boldis Petra és Zsigmond Tamás (Vaskertesi Általános Iskola – Gyergyószentmiklós), Kis-Kasza-Szász Alexandra és Nagy Denissza Boglárka (Gyulaffy László Általános Iskola, Szilágycseh), Barti Zalán és Páll Júlia (Kon Kocsárd Általános Iskola, Ozsdola).
VII. osztályosok: Domokos Anna Zsófia és Deé Róbert (János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár), Kovács Kristóf és Sütő Félix (Gyulaffy László Általános Iskola, Szilágycseh), Papp Tessza Xénia és Török Adrienn (Liviu Rebreanu Általános Iskola – Marosvásárhely), Fazakas Dávis és Szász Csaba Nándor (Váradi József Általános Iskola – Sepsiszentgyörgy).

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség különdíjait kapták:
VI. osztályosok: Keresztúri Dániel Zsolt (Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Szatmárnémeti).
VII. osztályosok: Bartha Réka Kinga és Nagy Flórián Attila (Petru Maior Technológiai Líceum – Szászrégen).

Hargita Megye Tanácsának különdíját átvehette:
VI. osztályosok: Boros Eszter-Boglárka és Cucuiet Hortenzia (Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum – Gyulafehérvár)

Az Olimpia Országos Bizottságának tagjai