Magyaros szemléletű bibliahét

Magyaros szemléletű bibliahét
Nagyvárad- Június 22-28. között gyermek bibliahét zajlik a nagyvárad-csillagvárosi református egyházközségben. Játszani, énekelni, kézimunkázni s legfőképp közösségben lenni lehet 10-13 óra közt.

Vincze Zoltán, a várad-csillagvárosi református egyházközség lelkipásztora az Erdély Online-nak elmondta: évek óta általában a nyári vakáció első napjaiban szervezik meg a gyermek bibliahetet. Az idén az „Életterem, hol Istennel élet terem” a központi téma, ami azt feltételezi, hogy úgymond körbejárják a gyermekeket, az ők világát, és napról-napra végigkövetik, hogy ki van mögöttük, mellettük, illetve fölöttük, milyen erők hatnak rájuk, s természetesen azokról a modern eszközökről is beszélnek, melyek sokszor kártékonyan befolyásolják a lelkivilágukat, hiszen elszigetelik, elzárják őket a külvilágtól. Gyógyírt és orvoslást keresnek ezekre a negatívumokra, így próbálva közösségé formálni őket.
Szokás szerint minden napra ki van rendelve egy téma, illetve aranymondás, hétfőn Ellenes-Jakabffy Emese tanítónő, presbiter segítségével Sámuel és az édesanyja történetét követték nyomon, annak az asszonyét, aki gyermeket szeretett volna ajándékba kapni Istentől, s ezért sok áldozatot hozott. Így szándékoztak különféle szemléltetőeszközök felhasználásával is közvetíteni az evangélium örömüzenetét a jelenlevő körülbelül harmincnégy, 5-14 éves gyermek számára.

Változás

Amúgy ebben az esztendőben változott a rendszerük, és már nem egy holland vagy más külföldi gyülekezet jelöli ki a témát, hanem a Királyhágómelléki Református Egyházkerület felnőve a feladathoz, kezébe vette az események alakítását, és önmaga alakította ki a saját bibliaheti anyagát, amit a katekétikai ügyosztály dolgozott ki. Éppen ezért az egész személetet magyarosabb jelleget öltött, vagyis a szervezők különösen fontosnak tartották, hogy magyar egyháztörténeti személyiségek is belekerüljenek a történetekbe, akik eddig nem kaptak teret, mint például Lorántffy Zsuzsanna vagy Károli Gáspár. Ezáltal ugyanis a gyerekek megismerik ezen történelmi személyek életét, tevékenységét, gondolkodásmódját, s ezen keresztül saját református múltjukat is.

Napi témák

A keddi nap témája Mária és Márta története (Ki áll mellettem?), a harmadiké a gutaütött béna meggyógyítása (Ki áll körülöttem?), a negyediké a nagy vacsora (Ki van ellenem?), az ötödiké pedig a tékozló fiú története (Ki áll felettem?). A hét vége felé Vinczéné Pálfi Judit lelkésznő is bekapcsolódik a történésekbe, vasárnap pedig az istentisztelet keretében bemutatják a gyerekek, hogy mit tanultak.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,