Magyarországi továbbképzési lehetőségek

Magyarországi továbbképzési lehetőségek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezi 2016-ban is a nyári magyarországi elismert továbbképzéseket. A 10 meghirdetett magyarországi továbbképzés 230 külhoni magyar pedagógusnak biztosít szakmai programon való részvételt.

A továbbképzésekre azok a Romániában (Erdély, Bánát, Partium), Szlovákiában (Felvidék), Ukrajnában (Kárpátalja), Szerbiában (Vajdaság, Észak-Bácska), Horvátországban (Drávaköz), Szlovéniában (Muravidék), állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló pedagógusok jelentkezhetnek, akik a 2015–2016-os tanévben magyar nyelven folytattak oktató-nevelő munkát.

Az alábbi továbbképzésekre lehet jelentkezni 2016. május 10. – június 10. között:

Kalandok és álmok…– Élmény és kalandpedagógiai tréning, a tapasztalati tanulás és a tanórán kívüli tevékenység témakörében, Mórahalom;
Az érzelmi intelligencia fejlesztése, Veresegyház;
Változó pedagógus szerepek a 21. században – Értékek, tradíciók és megújulás, Győr;
Mérések a köznevelési intézményekben, Eger;
Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei, Szekszárd;
A pedagógus és a család együttműködési lehetőségei napjainkban, Budapest;
Áldozatok nélkül – Konfliktusok hatékony kezelése és a mediálás, Erdőbénye;
Személyiségfejlesztő tréning – Viselkedészavaros tanulók segítése, Vértesboglár;
Tevékenységközpontú tanulásszervezés a magatartási és tanulási problémák leküzdésére, Balatonszárszó;
A hatékony önálló tanulás pedagógiai támogatása, Eger;

A képzésekre való beiratkozás egységesített, a Kárpát-medence bármely régiójából jelentkező pedagógus a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján közzétett továbbképzésekre a www.rmpsz.ro oldalon – a Továbbképzések ® Magyarországi továbbképzések menüpont alatt iratkozhat be. Jelentkezni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet.

A 10 továbbképzés létszámának régiónkénti arányos elosztásáról a határon túli magyar pedagógusszövetségek (RMPSZ, SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE) konszenzussal állapodnak meg. A csoportalakításnál előnyben részesül az, aki még nem vett részt magyarországi továbbképzésen, de a hazai továbbképzések vagy nyári akadémiák résztvevője volt; illetve az, aki aktívan részt vesz a magyar nyelvű közoktatás megerősítésében, minőségi fejlesztésében.

A romániai beiratkozottak részvételi jogáról az RMPSZ megyei elnökeinek javaslata alapján döntenek. A döntésről értesítést kapnak a kitöltött adatlapon megadott ímélcímre, valamint a jóváhagyottak névjegyzékét közzéteszik a www.rmpsz.ro honlapon is 2015. június 30-ig.

A romániai jóváhagyott beiratkozottak 100 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot. A jelentkezőknek a továbbképzésre történő utazás költségeit nem áll módukban megtéríteni. Javasolják a Magyar Igazolvány által biztosított utazási kedvezmény igénybevételét.

A továbbképzésről a képző intézmények igazoló okiratot állítanak ki, amennyiben a résztvevők eleget tesznek a szolgáltató által megfogalmazott részvételi feltételeknek.

A magyarországi továbbképzésekről további információkat a www.rmpsz.ro oldalon, valamint Pöllnitz Ilona programkoordinátortól igényelhetők (tel.: +40 728-297095, sztok@rmpsz.ro).