Magyarországi lelkészek Érsemjénben

Magyarországi lelkészek Érsemjénben

Bihar megye – Imahét zajlott az érsemjéni református gyülekezetben az elmúlt héten. Szombat este a Debrecen-Józsai gyülekezet lelkipásztora, Mohácsi László hirdetett igét.

Debrecen kéttucatnyi református gyülekezetének egyike a józsai, tudtuk meg Mohácsi Lászlótól, aki maga 1991-ben került Magyarországra a Szilágyságból. A lelkész gyülekezetének bemutatásakor azt is elmondta, hogy a 15 ezer lakosú Józsa ma a szomszédos megyeszékhely egyik úgynevezett kertvárosa, mely 1980-ig önálló község volt. Az istentiszteleten Fülöp János házigazda lelkész a vendégek köszöntése során örömének adott hangot, amiért egy „határtalan” imahetet sikerült szervezni, melynek sem vallási hovatartozások, sem országhatárok nem szabtak gátat. (A tiszteletes utalt arra, hogy az imahét alkalmain más felekezetű hívek és részt vettek, az igehirdetők sorában pedig a magyarországiak mellet a helyi tisztelendő is ott volt).

Felekezetek összefogására van szükség

 Prédikációjának elején Mohácsi László emlékeztetett, hogy éppen 100 éve fogalmazta meg egy anglikán prédikátor a keresztény egyházak világméretű összefogásának szükségességét, és 60 éve, hogy „csillagos és keresztes templomok népe együtt valja meg a közös hitet”. A lelkész Pál apostolnak a Tesszalonikiekhez írt első leveléből vett alapige alapján mondott nemzeti érzelmektől átfűtött prédikációt, melyben a „tétlenek bátorítására” szólított fel. Úgy vélte, hogy „a világvallások piacán” a kereszténységet nagy veszély fenyegeti elsősorban „a globalizáció, a terjeszkedő muszlimok és a zsidó nagytőke” részéről. A nemzeti egységtudat erősítésének szükségességéről beszélt a debreceni kolégáját elkísérő újfehértói Vladár Sándor is, úgy vélve, hogy a megmaradásunk záloga az Istenbe vetett hit.

Alkalomhoz illő versek, énekek

Az igehirdetéseket követően a helyi egyházközség kórusa, majd a konfirmandusok énekeltek, utóbbiak közül néhányan verseket is mondtak (az imahét alkalmain Márai Sándor versei hangzottak el). Utánuk a vendégek (a lelkészek és az őket elkísérők) is énekszámokat adtak elő, végezetül pedig a római katolikus egyház község tagjai is szavaltak és énekeltek.

Rencz Csaba