Magyarellenes tüntetés készül Nagypatakon

Románia – “Nagypatak 2007. novemberétől működő oktatási helyszíne a Moldvai Csángómagyar Szövetségnek. Két magyarországi tanító, Maczó Balázs és Varga Máté vezet iskolán kívüli okatást itt, jelenleg 30 fős gyermeklétszámmal.

A magyar órák helyszíne egy, a szövetség által bérelt ingatlan, ahol a gyermekek teljesen szabad elhatározásból látogatják az órákat szabad idejükben, az állami oktatás után, délután 2 ill 3 órai kezdettel.
Az elmúlt három hónapban a gyermeklétszám gyarapodása azt mutatja, hogy szívesen érkeztek a magyar órákra a tanulók, az órák nagyon jó hangulatban teltek. Senkinek semmiféle atrocitásban nem volt része azáltal, hogy magyar oktatás, illetve tanulás folyik Nagypatakon.
2008 január elején hírt kaptunk arról, hogy az egyik romániai politikai párt nagypataki képviselői aláírásgyűjtést szeretnének szervezni a helyi magyar oktatás ellen. A birtokunkba jutott nem hivatalos információk szerint ezt a polgármester elé szerették volna terjeszteni. Ezt követően 2008. február 20-án a Csángó kérdés a Koszovói helyzet kontextusában címmel az 1 TV Bacau vitaműsort szervezett, ahová Hegyeli Attilát, a csángószövetség oktatási felelősét is meghívták. A műsorban az oktatási program vezetője nem csak meghívott, műsorbeli partnereivel beszélgetett, hanem a betelefonálók kérdéseire is válaszolhatott. Ekkor hozta tudtunkra nyilvánosság előtt egy nagypataki származású fiatalember, hogy a faluban tucatnyi taggal, egy bejegyzés alatt álló szervezet a magyar oktatás megszüntetésén dolgozik. Felmérés készül a faluban, amelyben a csángószövetség tevékenységeinek jogosságát és hasznát firtatják majd, illetve tájékoztatják a lakosokat arról, hogy a gyerekeket kihasználva szövetségünk erőszakos elmagyarosítást végez. Ezzel párhuzamosan több román média orgánum is érdeklődött a helyszínen gyerekektől és szülőktől, hogy miért tartják jónak a magyar órákon való részvételt, ill. az eddig meg nem nevesített ellenszervezet vezetője is többször találkozott a magyarul tanulókkal és szülőkkel, és “felvilágosította” őket a rájuk leselkedő “veszélyekről”. Sajnos a helyi állami iskola sem maradt semleges, helyet adva az egyik ilyen találkozásnak, amely során a gyerekeket igyekeztek lebeszélni a magyarórákon való részvételről. 2008. február 26-án a szokásos délutáni magyarórán már csak egy gyermek jelent meg, aki elmondta, hogy többet nem tudnak hozzánk jönni, mert a román iskolában megfenyegették őket. Elmondása szerint a román és a történelem tanár rossz érdemjegyeket helyezett kilátásba, amennyiben továbbra is látogatják a magyar nyelvű foglalkozásokat.
2008. február 27-én a falu több pontján kifüggesztettek egy színes plakátot, amelyben retorikusan kérdezik a helybelieket, hogy román avagy magyar föld-e Nagypatak, hogy tudnak-e a helybeli magyar foglakozásokról. Ugyanez a plakát 2008. március 2-ára, vasárnapra, a nagymisét követően a templom előtti térre népgyűlésre hív, ahol a kialakult helyzetről esik szó majd. A plakátok megjelenésének estéjén a szövetségünk által bérelt házat kövekkel dobálták meg számunkra ismeretlen tettesek.
Szövetségünk megkereste a polgármesteri hivatalt, amely nem támogatja az ellentüntetést, és hivatalosan nem tud a vasárnapi közterületen szervezendő akcióról. Így arra nem bocsátott ki semmiféle engedélyt sem.
A Moldvai Csángómagyar Szövetség tiltakozik az ellen, hogy a szövetség céljaival egyet nem értő csoportosulás ilyen erőszakos módon próbálja véleményét ráerőszakolni egy egész közösségre. Reméljük a vasárnapi gyűlés/tűntetés résztvevői képesek lesznek megmaradni az európai normák adta keretek közt és nem fajul el a helyzet úgy, ahogyan ez sajnos már néhányszor más településeken megtörtént.”