Magyar-román szolidaritás Ukrajnában

A hagyományos román-magyar szembenállás kivételes módon alakul át magyar-román szolidaritássá az Ukrajnában élő magyar és román kisebbségi közösségek esetében, akiket – ez alkalommal – egyként sújt hátrányos megkülönböztetés az ukrán hatóságok diszkriminatív és jogfosztó rendeleti nyomán. Állásfoglalás [.doc – 232KB]

A Cernauti-i es Odessza-i tartományokban, valamint Kárpátalján kompakt tömegekben élő románság vezetői idén segélykiáltás- számba menő megkereséssekkel fordultak anyaországukhoz – Romániához – az ukrajnai román nyelvű oktatás „katasztrofális helyzete” ügyében, hogy „Mentsék meg az ukrajnai románságot!” „A nem ukránok elukránosítása és a kisebbségiek elnemzetietlenítése sztahanovista ütemben (sic!) zajlik” – olvashatjuk az Ukrajnai Románok Közösségének nyílt levelében. Nem kevésbé drámai a KMKSZ, valamint a Kárpátaljai Református Egyház megszólalása. „A kárpátaljai magyaroknak, a magyar egyházaknak és szervezeteknek össze kell fogniuk a nemzeti kisebbségek programszerű asszimilációjához vezető diszkriminatív intézkedések ellenében” – mondja Zán Fábián Sándor messze hangzó felhívásában.

A kisebbségellenes ukrán oktatáspolitika szögesen ellentmond valamennyi demokratikus emberi jogi és kisebbségi európai normának, és cinikus módon semmibe veszi – többek között – a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chártáját, az Európai Kisebbségi Keretegyezményt, nem utolsó sorban pedig az 1991-ben megkötött magyar-ukrán kisebbségvédelmi egyezmény előírásait. A kárpátaljai magyarság védelmében – többek között – felemelte szavát Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, valamint Szájer József az Európai Parlament Magyar Néppárti Képviselőcsoportjának vezetője. Tőkés László püspök, európai képviselő ma délután az Európai Parlament plénumán sürgette az Unió és a tagállamok kiállást az ukrajnai kisebbségek – a román és a magyar nyelvű oktatás megmentése – érdekében. Ezzel együtt Egyházkerülete testvéri szolidaritását és támogatását külön Állásfoglalásban juttatta kifejezésre.