Magyar főtanfelügyelő-helyettes

Magyar főtanfelügyelő-helyettes

Nagyvárad – Ákos Zoltán
személyében ismét van magyar
nemzetiségű
főtanfelügyelő-helyettes a Bihar megyei
tanfelügyelőségen. A testnevelés
szakos tanár a versenyvizsga megszervezésig
tölti be a posztot.

Ákos Zoltán
személyében újra van magyar
nemzetiségű
főtanfelügyelő-helyettese Bihar
megyének. A testnevelés szakos
tanárt- aki korábban már
betöltötte a tisztséget- az RMDSZ
közbenjárására nevezte ki
ismét az Oktatási, Kutatási
és Innovációs Minisztérium.
A beiktatási ceremóniára
péntek délelőtt került sor az
intézmény székhelyén,
Dorel Luca
főtanfelügyelőnek,
Pásztor Gabriella, a
szaktárca kisebbségügyi
főosztálya
vezérigazgatójának, Kiss
Sándor
Bihar megyei RMDSZ-elnöknek
és Szabó Ödön
ügyvezető elnöknek a
jelenlétében. A Pásztor
Gabriella  által felolvasott miniszteri
rendeletet szerint Ákos Zoltánt “a
tanügy érdekeit szolgáló
kihelyezéssel” nevezték ki a posztra. Ez
nem azt jelenti, hogy elfoglalja valakinek a
helyét, hanem azt, hogy ezentúl
három helyett négy
főtanfelügyelő-helyettese lesz a
megyének. Az állást a
következő versenyvizsgáig tölti
be, melynek kiírásáról a
minisztérium fog dönteni.
Általában ősszel
(októberben-novemberben) és tavasszal
(márciusban-áprilisban) szerveznek
ilyeneket, jelenleg, mint ismert, be vannak fagyasztva
az igazgatói és egyéb vezetői
tisztségekre kiírt
megmérettetések.

Anyanyelven a legjobb


Dorel Luca korrektnek nevezte a döntést,
megitélésében ezáltal a
dolgok visszazökkentek a normális
kerékvágásba. Ákos
Zoltán májusi menesztésének
körülményeire nem kivánt
kitérni, annyit jegyzett meg, hogy a
régi-új
főtanfelügyelő-helyettes a
korábbi mandátuma idején is
kitünő munkát végzett,
jó kapcsolatokat ápolt nem csupán
a magyar, hanem a többi kisebbség
képviselőivel is. Úgy vélte:
egy olyan megyében, ahol a
populáció huszonöt
százaléka magyar, lényeges, hogy
egy olyan főtanfelügyelő-helyettes is
legyen, aki ért ezen a nyelven, mert mindenki az
anyanyelvén fejezi ki a legjobban magát,
tanár és diák egyaránt.
Pásztor Gabriella arra hívta fel a
figyelmet: a Romániában élő
húsz nemzeti kisebbség közül
tizenhat tanul valamilyen formában az
anyanyelvén, ezért fontos, hogy a
tanfelügyelőségeken olyan
kapcsolattartó személyek legyenek, akik
segíteni tudnak a kisebbségeket
érintő tanügyi politika és
stratégia kidolgozásában.

Normalitás


Dorel Lucához hasonlóan Kiss
Sándor is azon
meggyőződésének adott hangot,
hogy Ákos Zoltán
kinevezésével helyreállt a rend.
Mint fogalmazott, nem hitte volna, hogy a
“normalitás éppen Bukarestből fog
érkezni”, de örül neki. Ugyanakkor
reméli, hogy a helyettesi poszt valóban
tartalommal telik meg, és nem az fog
történni, mint a Megyei Tanács
esetében.


“Úgy értékelem, hogy a
kinevezés az RMDSZ sikere. Mindenképp
jogos volt az az elvárásunk, hogy egy
olyan megyében, ahol huszonöt
százalékos a magyarság
részaránya, elérjük azt, hogy
legyen magyar főtanfelügyelő-helyettes
legalább. Az nem volt normális, hogy a
helyi erők nem látták
ugyanígy. Bebizonyosodott az is, hogy amennyiben
kitartóan harcolunk valamiért, akkor azt
el tudjuk érni, a Bihar Megyei RMDSZ ebben a
harcban kitartó volt. Ez erőt kell
biztosítson mindazok számára, akik
ebben a rendszerben érintettek ahhoz, hogy
kitartóan küzdjenek mindazon
jogainkért, melyek bennünket megilletnek.
Azokat a tárgyalásokat ugyanakkor, melyek
az ismert eredményhez vezettek, nem
kivánom kommentálni”, nyilatkozta
hírportálunknak Szabó
Ödön, a Bihar Megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke.

Ciucur Losonczi Antonius