„Magunkban hordozzuk Isten képét”

„Magunkban hordozzuk Isten képét”
Ahonnan a szentek jönnek – ezzel a mottóval szervezte meg szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a soron következő Egyházmegyei Családok Találkozóját, amely a Bazilikában celebrált misével ért véget.

Élményekben és eseményekben gazdag órákat tölthettek el egymás körében azok a házastársak, szülők, gyermekek, nevelők, lelkipásztorok és nővérek, akik múlt szombaton részt vettek a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által szervezett soron következő Egyházmegyei Családok Találkozóján. A délelőtt folyamán alkalmuk nyílt a kölcsönös beszélgetésekre, tapasztalatcserékre, ötletek és tanácsok megosztása, délután pedig a Székesegyházban zajlott szentmisén ajánlották Isten oltalmába magukat, azt kérve tőle: segítsen továbbra is nekik abban, hogy mindig helyesen lássák el a feladataikat, és álljanak ki a jó és igaz mellett.
Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében Exc. Böcskei László megyés püspök azt nyomatékosította: az Úr áldását kérik életükre, jó szándékú törekvéseikre, botlásaikra, bánataikra, kötelezettségeikre, a hűségük felvállalására, kudarcaikra és sikereikre, miközben azokra is gondolnak, akik a megpróbáltatások terheit hordozzák, krízishelyzetben vannak, megözvegyültek, vagy amiatt szenvednek, mert a hitük veszélybe került, illetve a fiatal jegyesekre is, akik életük ezen fontos lépésére készülve keresik a boldogsághoz vezető utat. A felsorolt szándékok vezetik őket kettős céllal, egyrészt, hogy a közös felelősségre irányítsák a figyelmet, másfelől pedig amiatt, hogy a családok missziós küldetéseként rávilágítsanak arra, hogy a komolyan vett házastársi kapcsolat nem egy készen kapott ajándék, amit csupán elfogadni szükséges, hanem egy folytonosan, a szeretet révén csiszolandó viszonyt jelent. Úgy fogalmazott: a családos emberek azért kellemesek és vonzóak, mert tudatosan és kitartóan dolgozzák ki a közös életüket annak érdekében, hogy az ő lelki gazdagságuk az egész környezetük számára kiegyensúlyozott és harmonikus, Isten teremtményeihez méltó helyzetet alakítson ki.

A szentség útja

Az összejövetel mottójának („Ahonnan a szentek jönnek”) esetleg kérdéseket felvető voltára utalva a főpásztor kijelentette: az Úr a saját képmására teremtette az embert, így úgy, amilyenek vagyunk, különböző vonásokkal és tulajdonságokkal, magunkban hordozzuk Isten csodálatos képét, melyhez a szentség is hozzátartozik olyan karakterként, mely bennünk van elrejtve. Isten ugyanis eleve ilyeneknek talált ki minket, így a rendezvény jeligéje ilyen értelemben tulajdonképpen a valóságra való ébredéshez, a helyes önismerethez és önértékeléshez kell vezessen. „Az egymás iránt érzett szeretetünk tehát azért értékes, mivel egy másik, mindent átfogó, meggyőző és végtelen szeretetből ered és táplálkozik, mely folytatódik általunk. A szentség útja így nem életidegen a ma élő emberek számára se, rajta haladunk, és felcsillan a családi élet szépségeiben és nehézségeiben egyaránt” – hangsúlyozta.

Imádság a szinódusért

Az idei találkozó három helyszínen: a Püspöki Palotában, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban és a Székegyházban zajlott. Délelőtt Tóth Attila várad-újvárosi káplán buzdította és bátorította a megjelenteket, majd előadásokat tartottak Benedek Ramóna, Veres Kármen és Makai Dimény Judit. A gyermekek számára külön foglalkozások voltak. A délutáni szentmise imádsággal zárult a Szent Családhoz a vasárnap a Vatikánban kezdődött püspöki szinódusért, majd csoportkép készült a Bazilika főbejárata előtt a szív alakba tömörült családokról.

Ciucur Losonczi Antonius