Magánpraxis a közkórházakban

Magánpraxis a közkórházakban
Kedden a Szenátus elfogadta azt a törvénytervezetet, mely többek között megengedi, hogy orvosok magánpraxist folytassanak állami kórházakban.

A törvénytervezet, ami az egészségügyben dolgozó személyzet kiegészítő jövedelmére vonatkozik, nem csak az orvosokat, hanem az állami egészségügyi rendszerben dolgozók összességét érinti – jelentette ki Dorel Sandesc egészségügyminisztériumi államtitkár a Szenátus által kedden elfogadott törvénytervezet kapcsán. Az államtitkár elmondta, hogy az említett törvénytervezet lehetőséget biztosít a pácienseknek arra, hogy megválasszák a kezelőorvosukat, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében minőségibb ellátási feltétleket kérjenek a kórházban, amennyiben a beutaltnak olyan igényei vannak, amelyeket nem fedez az egészségbiztosítási alapcsomag, ugyanakkor a tervezet megengedné a kórházmenedzsereknek, hogy a kórház pénzügyi egyensúlyát fenntartó, illetve az intézmény fejlődését biztosító kezdeményezéseket eszközöljenek. Kifejtette továbbá, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik privátban akarnak dolgozni egy állami kórházban, szerződést kell kössenek erről az adott intézménnyel, és a páciens ennek az orvosnak és egészségügyi személyzetnek fizeti ki az egészségügyi szolgáltatás ellenértékét.

Magán-állami

A legfőbb változás, amit a tervezet a romániai egészségügyi rendszerben hozhat, az, hogy lehetőséget nyújt a közkórházak dolgozóinak arra, hogy a hivatalos munkaprogram után magánpraxisban dolgozzanak ugyanabban a kórházban. A magánpáciensek kezelésének tarifáit az egészségügyi személyzet szabja meg, míg a kórházak bérbe adhatják a műtőket, a felszereléseket és a kórtermeket. Az így befolyt összeg egy bizonyos százalékát a kórháznak a fogyóeszközök beszerzésére kell költenie, a fennmaradó részt pedig a magánpraxisban dolgozó egészségügyi személyzet fizetésére kell fordítani. Amennyiben elfogadásra kerül, akkor ez a törvény garantálná az orvosoknak azt, hogy évente maximum két hónapot külföldön dolgozhassanak az itthoni munkahelyük fenntartása mellett. A törvénytervezet kimondja, hogy a páciensek az egészségügyi szolgáltatásokat privát szférában is kérhetik állami kórházakban az ügyeleti időn és a hivatalos munkaprogramon kívül, és abban az esetben, ha ez nem hátráltatja a kórház alaptevékenységét. A terverzet által megszabott gyógyászati szolgáltatásokat általában csak az adott kórház személyzete végezheti el, és csak indokolt estben lehet máshol tevékenykedő orvosokat hívni a pácienshez. További kitétel, hogy egy adott kórházban csak az ott megtalálható szakterületek orvosi szolgáltatásait és beavatkozásait lehet elvégezni. A közkórházakban magánrendszerben elvégzett egészségügyi szolgáltatásokat a páciens egy kiegészítő biztosítási kötvény alapján egyenlítheti ki. A törvénytervezet a Szenátustól a Képviselőházhoz került, mely döntő ház ennek a törvénytervezetnek az elfogadásában.