Madarak és emberek

Madarak és emberek
Javor Rasajski szerb ornitológus-képzőművész madarakat ábrázoló festményeiből nyílt kiállítás péntek délután, a Körösvidéki Múzeum új székhelyén. Több mint egy hónapig tekinthető meg.

A művész egyben ornitológus is, azonban hiba lenne műveit csupán az ornitológia szemszögéből vizsgálni, mondta el Aurel Chiriac múzeumigazgató a Madarak című tárlat pénteki megnyitója során. A művész tizenöt éven át tanulmányozta a baglyok viselkedését, s nagyméretű olajfestményeiben a baglyok mint szimbólumok jelennek meg. „Megértette, hogy a madarakhoz hasonlóan a lebegő állapot az emberi lény elsődleges adottságainak egyike. Mint a madarak, mi is ég és föld, világosság és sötétség között lebegve élünk. Sőt, mi több, tőlük vettük át a repülés bűvöletét” – fogalmazta a Körösvidéki Múzeum igazgatója. A művész a madarakat emberi tulajdonságokkal ruházza fel, s alkotásaiban baglyok, egyéb madarak, valamint különféle egyéb szimbólumok – alma, háromszög – által, melyek nemegyszer zuhanni, esni látszanak, az emberi civilizáció összeomlását ábrázolja.

Újrakezdés is

Barátságuk egyébként úgy született, mondta el a Körösvidéki Múzeum igazgatója, hogy több mint másfél évtizeddel ezelőtt eldicsekedett a művésznek, aki akkoriban a verseci Városi Múzeum igazgatója volt, hogy a váradi múzeum országos szinten az egyik legjelentősebb madártojás-gyűjteménnyel rendelkezik. Javor Rasajski azóta több mint harmincszor látogatott Nagyváradra.
A képzőművész annak adott hangot, mennyire hálás, hogy kiállíthat Váradon. MInt mondta, az itt kiállított festmények egy része impreszionista stílusban készült mintegy tíz évvel ezelőtt, a többi festmény pedig az utóbbi évek során született, s ez utóbbiakban is a pusztulást, az összeomlást különböző szimbólumok által jeleníti meg. Egyúttal – amint Aurel Chiriac kifejtette – a festmények egy örökös keresztény újrakezdésről is beszélnek a „hiábavalóan kettétört repülések, értelmetlenül szétmorzsolt szabadságok, örömök közepette”.
A tárlat anyaga egy háromnyelvű – román, angol, magyar – katalógusban is napvilágot látott. A tizennyolc festményből álló kiállítás szeptember 17-ig tekinthető meg, kedden, csütörtökön és szombaton 10 és 15, szerdán, pénteken és vasárnap pedig 10 és 18 óra között.

Neumann Andrea