Madách Imre történetfilozófiája

Madách Imre történetfilozófiája
Nagyvárad – Dr. Fáj Attila, a genovai egyetem professzora Madách Imre történetfilozófiájáról tartott igen érdekes előadást kedden a Partiumi Keresztény Egyetemen.

A professzor szerint tévedés azt hinni, hogy a német filozófus, Georg Wilhelm Friedrich Hegel történetfilozófiája ihlette volna Madách gigantikus alkotását, Az ember tragédiáját. Állítását többek között azzal támasztotta alá, hogy Hegel munkásságában a német a világszellem megtestesítője, a többi eszerint nem tekinthető olyan nemzetnek, amely a történelemfolyamatba beleszólna. Ugyanakkor a magyar szerző egy másik alkotásából, A civilizátorból (amelyet még a Tragédia előtt írt Madách) figyelemre méltó kritikák is kiolvashatók Hegel irányába.

Vico, az ihlető

Fáj Attila kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy egy olasz filozófus, Giambattista Vico a tulajdonképpeni ihletője Az ember tragédiájának. Vico Az új tudomány a nemzetek közös természetéről (La scienza nuova intorno alla comune natura delle nazioni – Nápoly, 1744) című művében különböző ciklusokat különböztet meg: kezdetben van az ősbarbárság, aztán a pogány istenek, majd a hősök, végül pedig az emberek ideje, mely az ész barbárságának korává degenerálódik. A ciklussorozat mindig újrakezdődik, „csavarnenetben”, egyre magasabb nívón. Madách drámai költeményében háromszor ismétlődik meg az említett korszakolás. Ezek közül az egyikben az őstörténetet, vagyis az Ádám és Éva történetét követő egyiptomi szín a vico-i felfogás szerinti istenek korának felel meg, Miltiádesz története a hősök korának, míg a római szín az emberek korát idézi, amikor is az észt ünneplik, és teljes züllöttség uralkodik. – Madáchot a drámaiság arra viszi, hogy mindig hanyatlásában, dekadenciájában mutatja be ezeket a korokat – mondta Fáj Attila, aki szerint az, hogy nem egy nemzet történelmén belül játszódnak a történetek, a ciklusok ismétlődnek és nem utolsó sorban az, hogy mindig „visszatér” az ész barbárságának kora, a Vico-féle történetszemlélet hatását bizonyítja.

Tököli Magdolna