Lyoni ökumenikus nagygyűlés

Lyoni ökumenikus nagygyűlés


2009. július 15–21. között a
franciaországi Lyonban tartotta 13.
Közgyűlését az Európai
Egyházak Konferenciája (Conference of
European Churches CEC).


A közgyűlésen 124 európai
egyház 306 küldötte, és
további mintegy 250 meghívott vett
részt. A
Királyhágómelléki
Református Egyházkerületet Antal
János
külügyi
előadótanácsos képviselte a
rangos ökumenikus rendezvényen.


A lyoni nagygyűlés kiváló
keretet teremtett a Európai Egyházak
Konferenciája 50 éves
fennállásának
megünneplésére, ekképpen a
rendezvény főcíme is az 1959-es
hidegháborús állapotokra, illetve
Európa akkori
kettészakítottságára utal:
Egy reménységre
hívattunk el Krisztusban” (Efézus 4, 4).
Éppenséggel a hidegháborús
állapotokat idézte azonban, hogy az Orosz
Ortodox Egyház felfüggesztette
tagságát az Európai
Egyházak Konferenciájában, az
Észt Ortodox Egyház felvétele
miatt, és a lyoni
közgyűléstől is távol
maradt…


Az ötven évvel ezelőtti,
kettészakított Európában
kézenfekvő volt az Európai
Egyházak Konferenciájának
célját ilyenképpen
meghatározni: az európai egyházak
összetartozásának
megjelenítése az akkor még
átjárhatatlan határok
között. Napjainkban, az európai
egységesülési folyamatok
közepette új identitását
keresi az ökumenikus szervezet. Ekképpen a
közgyűlés első három
munkanapjának legfontosabb döntése
az volt, hogy 2012 végéig egy újan
alakuló munkacsoport alapjaiban
átgondolja a CEC hivatását
és szervezeti
felépítését. Az
európai egyházak képviselői a
munkacsoport előterjesztése nyomán,
egy előrehozott közgyűlés
keretében döntenek majd a CEC
jövőjéről, 2013-ban.


A közgyűlés gazdasági
bizottságának (Finance Committee)
jelentéséből kiderült, hogy a
szervezet súlyos anyagi gondokkal
küszködik, a jelenlegi állás
szerint a lyoni Közgyűlés
költségeire sincs fedezet.


A magyar delegáltak egyik kiemelt
közös célja az volt, hogy a
közgyűlés foglalkozzon a
szlovák nyelvtörvénnyel,
és
záróközleményében
véleményezze azt. A közügyekkel
foglalkozó bizottság (Public Issues
Committee) arra való hivatkozással, hogy
nincs megfelelő helyzetismerete, illetve nem
tudták meghallgatni a jelen lévő
másik – szlovák – felet ez
ügyben, nem kívánt
állást foglalni a
kérdésben. A plenáris előtti
hozzászólásában Antal
János kifejtette, hogy a szlovák
állami nyelvtörvény nem az
egyházak közötti konfliktusról
szól, hanem éppen azt az esetet
példázza, amikor a CEC statútuma
értelmében az európai
egyházak összefoghatnak egy
diszkriminatív kormányzati
döntés ellen. A jövőre
nézve is kérte, hogy a CEC ne
féljen az
állásfoglalástól, ne
bátortalanul és ne
általánosságban fogalmazzon, hanem
a kényes kérdésekben is legyen
szókimondó.


Sikeres volt viszont a magyar küldöttek azon
törekvése, hogy tartalommal
töltsék meg az európai
cigányságról

szóló, sablonszerű
közgyűlési dokumentumot.


Július 19-én, vasárnap ünnepi
üléssel emlékeztek meg a CEC
fél évszázados
fennállásról. Az elmúlt
ötven év ökumenikus
munkájának meghatározó
személyiségei osztották meg
élményeiket a résztvevőkkel.
A megszólalók közül a
legnagyobb hatást Bartholomeiosz
konstantinápolyi ökumenikus
pátriárka előadása tette.
Minden keresztyén és minden egyház
alapvető kötelességének nevezte
az Anyaszentegyház egységének
helyreállítását.
Beszédében az ökumenikus
együttmunkálkodás
erejéről és jövőbeni
lehetőségeiről is szólt,
és az elkövetkező esztendők
feladatai között a római katolikus
egyház CEC-tagságának a
kérdését is felvetette.


A nagygyűlés utolsó napján,
hétfőn a szervezet Központi
Bizottságának (Central Committee)
tagságáról döntöttek,
illetve a bizottsági jelentéseket
véglegesítették a
küldöttek.


A Közgyűlés üzenetét
megfogalmazó bizottság (Message
Committee) tagjaként, Antal János a
kelet-közép-európai egyházak
sajátos helyzetét,
erőfeszítéseit,
jövőképét volt hivatott
megjeleníteni a
záró-üzenetben. „Ez
évben ünnepeljük a
vasfüggöny leomlásának 20.
évfordulóját, számos
európai ország küzd viszont az
ateista kommunista diktatúra
visszahúzó
örökségével, mely
továbbra is akadályozza Európa
keleti és nyugati felének valós
egységét” – áll egyebek
mellett a KEK 13. Közgyűlésének
üzenetében.