Lovagi szertartás

Lovagi szertartás

Szatmár megye – Május 2–án
városunk négy szülöttét
veszik fel a Jeruzsálemi Szent
Lázárról nevezett lovagrendbe.


Május 2–án a
Székesegyházban, 16
órától Ft. Schupler Tibort,
a Szatmári Római Katolikus
Egyházmegye gazdasági
igazgatóját
, a német
közösség
plébánosát,
Ádámkó Istvánt, a
Hám János Római Katolikus
Teológiai Iskolaközpont
igazgatóját
, Ft. Chiş
Alexandru
ortodox papot és
feleségét, Chiş Mariát
lovaggá ütik. A Jeruzsálemi Szent
Lázárról nevezett lovagrend veszi
fel őket tagjainak sorába. A lovagrend,
melynek az egész világon vannak tagjai,
szociális-karitatív jellegű, tagjai
is csak azok lehetnek, akik ilyen területen
tevékenykednek, elhivatottak az elesettek,
szegények és betegek
megsegítése, a keresztény
értékek megőrzése
iránt. Szatmár megyében a rendnek
eddig egy tagja volt, Ft. Ágoston Ferencz
krasznabélteki plébános
személyében. A lovagrend tagjai
közösen dolgoznak a nehéz
szociális helyzetben levő gyerekekek,
családokat megsegítésén,
Nagykárolyban egy hátrányos
helyzetűeknek szánt
integrációs központ
létrehozásában segítenek. A
szertartáson számos hazai,
németországi és
írországi vendég mellett jelen
lesz Axel Mittälstadt, romániai
rendfőnök is.