Lovaggá ütés és alapkőletétel

Lovaggá ütés és alapkőletétel

Szatmár megye – Négy új tagot fogadott
soraiba a Székesegyházban megrendezett
szombati szertartáson a Lázár
Lovagrend: Ft. Schupler Tibort, Ádámkó
István iskolaigazgatót, Ft. Chiş
Alexandrut és feleségét, Chiş
Mariat.

Szombat délelőtt, ünnepélyes
keretek között megtörtént az
építésre kerülő
integrációs központ
alapkőletétele. Az eseményen
egyházi és közrendi
méltóságok, valamint a
„célközönség”, az
integrálásra váró,
szociális szempontból nehéz
körülmények között
élő, elsősorban cigány
közösség főleg fiatalabb tagjai
vettek részt.


Az integrációs központ a
Németországi Fogorvo-sok
Szövetsége és a Jeruzsálemi Szent
Lázár Lovagrend
támogatásából épül
majd. A központ megvalósítása egy
fontos projekt része, melybe Nagykároly
városa is társult, mégpedig
úgy, hogy felajánlotta 49 éves
használatra azt a 2400 négyzetméteres
területet, melyen az épületkomplexum
elterül majd a Teremi út végében.
A város támogatása nem indult
zökkenőmentesen, hiszen mondhatni az
utolsó pillanatban, a szombati
alapkőletételt megelőző
csütörtöki tanácsülésen
döntöttek arról a tanácsosok, hogy
odaadják a területet. A döntés
meghozatalában pedig komoly lobbiszerepet
töltöttek be a város német
fórumos tanácsosai, akik mindent megtettek a
terv kivitelezéséért.


A tanácsosok azzal a feltétellel
szavazták meg a terület
átadására vonatkozó
határozattervezetet, hogy az
építkezéssel 2012
májusáig elkészülnek. Johann
Müller fórumos tanácsos, lapunk
kérdésére válaszolva elmondta,
minden bizonnyal befejeződnek a munkálatok, a
megszabott határidőig. Ugyanakkor
elégedettségének is hangot adott,
hiszen a Teremi úton kialakításra
kerülő integrációs központ
mérföldkő lehet a közelben
élő, nagyszámú cigány
lakosság
felzárkóztatására
irányuló törekvésekben. A
központban a higiéniás szabályok
elsajátítására,
tisztálkodásra, mosásra és
tanulásra nyílik majd
lehetőségük a rászorulóknak.


Szatmárnémetiben


A lovaggá ütési szertartás
alkalmával a jelenlévők
megtudhatták, hogy a Jeruzsálemi Szent
Lázár Lovagrend védőszentje az a
Lázár, akivel Jézus Krisztus a bibliai
időkben csodát tett: testvérei,
Márta és Mária
örömére feltámasztotta
halottaiból, visszaadta életét. Mint
azt a jelenlévők Ft. Schupler Tibor
gazdasági igazgatótól
megtudhatták a Lázár
feltámasztását leíró
evengéliumi igerészekből azt tanulhatjuk
mindannyian, hogy amiképpen a Megváltó
az életet szolgálja, úgy a lovagrend
tagjainak is az életet kell szolgálniuk.
Azért mert az élet egy ajándék,
egy csoda, amit becsülni és szeretni kell.
Elsősorban mindenki a sajátját, mert aki
azt becsüli és szereti, az tud másokat a
krisztusi példa alapján alázattal
segíteni, ha kell lehajolni a szenvedőhöz.
Isten szava, az Evangéliumban olvasott Fiúi
szeretet példája kell mindenkit, így a
Jeruzsálemi Szent

Lázár Lovagrend tagjait is vezessen abban,
hogy hit által legyenek
segítségére a
rászorulóknak, a minket
körülvevő irigy, gyarló és
betegséggel teli világban is.

Karikás Enikő

Tőtős Tímea