Liberalizmus vagy Big Brother?

Liberalizmus vagy Big Brother?

Nagyvárad – Andrei Marga a Babes-Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Biottságának elnöke, volt tanügyminiszter látogatott Nagyváradra és tartott előadást, egyetemi tanárok és munkatársai társaságában.

A Gherghe Sincai megyei könyvtár meghívását elfogadva, a nagyváradi polgármesteri hivatal nagytermében tartott elõadást jobbára egyetemi tanárok és a hivatal munkatársai elõtt Andrei Marga szerdán délután hat órától. A jelenlegi társadalom filozófiai-elméleti leírásait körbejáró elõadásán Marga hangsúlyozta: a XX-ik században, és különösen a II. világháború után számos elmélet, leírás ún. diagnózis született a nyugati és a globális társadalom lényegének megragadására.

Új rabszolgaság

E számos elképzelés közül a volt tanügyminiszter Max Weber elméletét emelte ki, mint amely beigazolódni látszik, a német szociológus ti. azt állította, hogy a modern társadalom nem az egyre nagyobb szabadság, hanem ellenkezõleg, az egyre nagyobb függõség és ellenõrzés felé halad; a versenyhelyzet valamint a növekvõ termelékenység szükségszerûen nagyobb fegyelmet igényel és követel, ezt kiegészíti a tudományos fejlõdés is, amely egyre állhatatosabb és kifinomultabb társadalmi kontrollt tesz lehetõvé.

Vissza a valláshoz

A Weber által leírt társadalom komoly kérdéseket vet fel. Marga szerint az eljárási demokrácia csõdre van ítélve, ha nem találja meg azokat a morális motivációikat, melyek a polgárokat a demokrácia követésére késztetik. A professzor szerint a nyugati demokráciákban csakis a judeo-kersztény vallási hagyomány képezheti azt a morális motivációs tartalékot, mely a demokráciákat megmentheti a XXI.-ik században. A tartalmas elõadást követõen az érdeklõdõk tették fel kérdéseiket Andrei Marganak, akik készséggel válaszolt azokra.

Pap István