Leveleket írtak a Szentléleknek

Leveleket írtak a Szentléleknek
Nagyvárad- Vasárnap Böcskei László megyés püspök 19 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Barátok templomában, akiket Kruzslitz Imre káplán és Benedek Ramóna hitoktató készítettek fel.

Különösen szép ünnepség helyszíne volt vasárnap délben a várad-olaszi plébániatemplom, ahol Exc. Böcskei László megyés püspök 19 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Az egyik kisfiú és Kiss Albert főesperes-plébános köszöntötték az egyházmegye főpásztorát, majd további ráhangolódásképpen más bérmálkozók is kérték a Szentlélek ajándékát, hogy kiáradása által megerősödve és megszentelődve tudják emberként és keresztényként teljesíteni felvállalt feladataikat, és haladni a célhoz vezető úton. Bevezetőjében a megyés püspök hangsúlyozta: a Szentlélek kiáradása annak jele, hogy Isten meglátogat, keres és megszólít bennünket, hogy a Szentlelket befogadva, a sugallatát követve biztosan haladjunk előre az általa kijelölt úton. Ugyanakkor kiemelte azt, mennyire lényeges, hogy a megbérmált fiatalok felnőtt keresztényként is az élő egyház tagjai maradjanak, és ez a nap az életükben ne csak egy fejezet lezárását, hanem egy új kezdetet is jelentsen, vagyis ezután is tegyenek tanúságtételt a világ előtt Krisztusról.

Állandó jelenlét

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Elmélkedésében Exc. Böcskei László arra hívta fel a figyelmet: a katolikus egyházi évben vannak olyan ünnepek, melyek kiemelkedő jelentőségűek, mert Krisztus életéből egy-egy olyan eseményt hoznak előtérbe, melyek megváltásunk fő tetteire emlékeztetnek bennünket. Karácsonykor a megtestesülés kerül középpontba, húsvétkor pedig a Jézus által vállalt szenvedés, kereszthalál és a sírból való feltámadás, mely által mi is meghívást kaptunk az örök életre. Pünkösd kiteljesíti ezt az előző két ünnepet, azonban nehezebben megközelíthető, körülírható, megmagyarázható vagy érthető, holott azt fejezi ki, amit naponta érzünk és tapasztalunk az életünkben, ha eléggé nyitottak és befogadóak vagyunk erre, ugyanis egy állandóan megvalósuló jelenlétet nyomatékosít.

A főpásztor azt is elmondta, hogy a felkészülés során kérdéseket intézett a bérmálkozókhoz (mire van szükség ahhoz, hogy megkapjuk a Szentlélek gyümölcsét, miben fedezhetjük fel környezetükben a Szentlélek jelenlétét?), illetve a fiatalok leveleket írtak a Szentléleknek, és neki. Idézett ezekből a szép és nemes gondolatokból, azt kérve az egybegyűltektől: vegyék komolyan a fiatalokat, s segítsenek nekik abban, hogy eljussanak a Szentlélekkel való együttlét öröméhez.

Az ünnepség fényéhez hozzájárult a Bihari Sándor kórus közreműködése is, Kiss Géza kántor-karnagy vezényletével.

Ciucur Losonczi Antonius