Létrejött a Szigligeti Színház

Bihar megye – Szigligeti Színház néven különálló intézményként működik a továbbiakban a magyar társulat. Többek között ezt szavazták meg a Megyei Tanács mai, vitáktól sem mentes ülésén a tanácsosok.

Két ellenszavazat és két tartózkodás mellett szavazták meg a tanácsosok a Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények átalakításáról szóló napirendi pontot, majd külön-külön szavaztak a Nagyváradi Filharmónia átalakításáról, továbbá a Iosif Vulcan, valamint a Szigligeti Színház nevet viselő művelődési intézmények megalakulásáról. Voltak ellenvetések – például a PSD-párti Mihai Bar kifejtette: akarata ellenére szavaz igennel, a PD-L párti Marcel Tarţa pedig annak adott hangot, hogy a filharmónia kóristáinak számához képest túl sok tűzoltó van ott alkalmazásban, később pedig annak, hogy „az etnikai jellegű intézmények létrehozatala ellentmond az európai kohéziós törekvéseknek”. A PD-L párti Ionel Avrigeanu bejelentette, hogy pártjának képviselői tartózkodni fognak a szavazástól, mivel szerintük a színház szétoszlatásáról nem lehet egy egyszerű kézfelemeléssel dönteni. A tanácsosok megszavazták, hogy a Iosif Vulcan művelődési intézmény vezetői tisztségét a versenyvizsga megszervezéséig Daniel Vulcu tölti be, a Szigligeti Színház élére pedig Szabó Ödön RMDSZ-es tanácsos javaslatára Czvikker Katalin került.

Amint a csütörtökön megszavazott határozatban áll, a Szigligeti Színház önálló jogi személy, mely a Megyei Tanácsnak van alárendelve és a Nagyváradi Állami színház, az Árkádia bábszínház, valamint a Nagyváradi Filharmónia átalakítása során jött létre. Három társulatból áll: a Szigligeti társulatból, a Lilliput társulatból, valamint a Nagyvárad Táncegyüttesből. Amint a szerkezeti felépítésből kiderül, mindhárom társulatnak, valamint az adminsztratív résznek külön aligazgatói is lesznek. A színházi évad szeptember elsejétől június 30-ig tart, s ez alatt az idő alatt célkitűzésük az, hogy legalább kilenc új előadást mutassanak be.

A Iosif Vulcan kulturális intézmény szintén három társulatból áll: a Iosif Vulcan társulatból, az Árkádia társulatból, valamint az Oradea néptánc- és népzenecsoportból.

Egyebek mellett az ülésen megszavazták, hogy Gheorghe David helyett, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt, Radu Pavel, a Megyei Tanács audit szolgálatának vezetője tölti be ideiglenesen a Tradicionális Kultúra megőrzéséért és Népszerűsítéséért alakult Bihar megyei Központ igazgatói tisztséget.

Perek

Egy külön napirendi pont során arról tájékoztatták a tanácsosokat: Elvira Rîmbu, a Iosif Vulcan társulat korábbi művészeti igazgatója panaszt fogalmazott meg a Megyei Tanács ellen, melyben azt kifogásolja: a tavaly júniusban megszavazott tanácsi határozatban törvénytelenül szűntették meg a művészeti igazgatói tisztséget. A volt igazgató azt szeretné elérni, hogy a szerkezeti felépítésre vonatkozó tavalyi határozatot teljes egészében vonja vissza a tanács – ellenkező esetben perhez folyamodik.

Kiszervezés

Egytértettek a tanácsosok azzal, hogy a Megyei Tanács pert indítson a kolozsvári székhelyű Chicago Tours Kft. ellen, amely három éven keresztül, 2009 január 22-ig bérelte a Szabadság mozi épületét, viszont mind a mai napig nem fizette ki a bérleti díjat. „Annak ellenére, hogy a tanács képviselői ismételten megpróbáltak megegyezni a céggel, nem sikerült egyezségre jutniuk a tarotzás kifizetését illetően.

Egyöntetűen döntöttek a tanácsosok arról, hogy szervezzék ki a Bihar megyei Gyermekvédelmi és Szociális Főigazgatóság egyes szociális szolgáltatásait. A PD-L párti Ionel Avrigeanu kifejtette: ez lényeges megtakarításokat jelenthet, hiszen jelenleg évente 3000 lejt költ az igazgatóság minden egyes gyermek után. A határozat szerint többek között a tenkei, a barátkai, a csegődi, a körösmarti, a jádremetei, a cséhteleki rehabilitációs központ, továbbá a rézbányai idősotthon, valamint a tenkei gyermekotthon esetében kezdődik el a kiszervezési eljárás.