Létezésünk nem egy pillanat ügye

Létezésünk nem egy pillanat ügye

Nagyvárad – Vasárnap délelőtt
Exc. Böcskei László megyés
püspök ünnepi szentmisét mutatott be
a váradi orsolyita nővérek Szent
Anna-templomának
búcsúünnepén. Az
evangélium Szent Máté
könyvéből szólt.


Az egybegyűlteket Kolozsvári István
plébános köszöntötte,
felelevenítve a Szent Orsolya rend
nagyváradi megjelenésének
körülményeit, és a Szent Anna
tiszteletére épülő
hagyományokat. Bevezetőjében Exc.
Böcskei László megyés
püspök annak a
meggyőződésének adott hangot,
hogy az orsolyiták temploma egy
történelmi hely, ahol a nővérek
hosszú időn keresztül
imádkoztak és szolgáltak. A
védőszent ünnepén arra
gondolunk, ami innen forrásozott, mint jó
cselekedet, imádság és
szolgálat. Hálát adunk
ezért Istennek, és bizalommal
tekintünk a jelenbe és a jövőbe,
amikor mi is arra vállalkozunk, hogy
tanúskodjunk a világ előtt az
Úrjézus Krisztusról,
hangsúlyozta őexcellenciája.


Az evangélium Szent Máté
könyvéből szólt.
Prédikációjában a
főpásztor arra hívta fel a
figyelmet, hogy a templom
búcsúünnepe visszatekint a krisztusi
időkbe, elvezet bennünket azokhoz az emberek-
Szent Annához és Szent Joachimhoz- akik
Szűz Mária szüleiként
tulajdonképpen
előkészítették a
Megváltónk érkezését
a világba. Létezésünk
tehát nem egy pillanat ügye, hanem szorosan
összefügg mindazok életével
és tevékenységével, akik
előttünk jártak, magunkban hordozzuk
az elődeink vonásait és
oktató üzeneteit.

Isten országának
téglái


A szent házaspár
személyisége is több üzenetet
hordoz magában. Egyrészt rámutat
arra, hogy Istennek terve van velünk: Anna
és Joachim élete ugyanis arról
tanúskodik, hogy nem az emberi
lehetőségek határozták meg a
boldogságukat vagy boldogtalanságukat,
hanem egész létezésüket az
Úr akarata járta át, egyenes utat
mutatva nekik. Anna és Joachim sem voltak
csodaemberek, mégis a kiválasztott
személyek életét
élték. Isten tehát a terve
kibontakoztatásakor tekintettel van az
egyéni adottságokra és
képességekre- hangzik a második
üzenet, mely egyúttal felhívja a
figyelmünket azokra a gyümölcsökre
is, melyekben Isten tervének elfogadása
által részesülünk. “Tanuljunk
Annától és Joachimtól,
hallgassuk meg az üzeneteiket. Legyünk
tisztában azzal, hogy úgy vagyunk
fontosak Istennek, amilyennek alkotott minket. Terve
van velünk, ezért fogadjuk őt nyitott
szívvel. Ne feledjük, hogy
téglák vagyunk Isten
országának
építésében, mely biztos
alapokon áll, és mi is ezen alap
részesei kell legyünk”, tanácsolta a
főpap.

Ciucur Losonczi Antonius


 

Címkék: ,