Letették a püspöki székház alapkövét

Akt.:
Letették a püspöki székház alapkövét
Pénteken kora délután ünnepélyes keretek között helyezték el a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) új székházának alapkövét Nagyváradon.

Csűry István püspök vezetésével a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetőségének népes delegációja és a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kórusa vonult ki pénteken koradélután arra a Sulyok István utcai telekre, ahol az egyház reményei szerint egy év múlva már állni fog az új, három szintes (alagsor, földszint, emelet) püspöki székház. Az esős, hűvös idő ellenére ünnepi hangulatú alapkőletételen Csűry István mondott áhítatot a Zsidókhoz írt levél tízedik részének 39. verse alapján. „Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” – hangzott az igei üzenet. Csűry István beszéde során többször hangsúlyozta azt, hogy nem szabad meghátrálni, hanem a hívő embernek Isten parancsára figyelve határozottan, megtorpanás nélkül kell a jövőt építenie. Kiemelte, hogy a református és más felekezetek közösségei is sajnos sokszor hontalannak érezték magukat, de ennek az új székháznak az építése azt az üzenetet hordozza, hogy az egyház nem hátrál meg, nem engedi önmagát és híveit elveszni, hanem a jövő generációnak kívánja ezzel a z építkezéssel is megteremteni az előrehaladás, a megmaradás, a hitélet feltételeit.

A jövőnek épül

Az áhítat után Fazakas Csaba esperes szólt az egybegyűltekhez először is kiemelve, hogy az öt éven át tartó Kálvin évek méltó lezárása ez az alapkőletétel, majd az új székház építésének szükségességéről beszélt. „Noha az anyaszentegyház által bábáskodott egyetem (a Partiumi Keresztény Egyetem – szerk. megj.) ma már diákkrízisben van, de mégis építkezésben töri a fejét, új székházban. Mi is a krízisinek, az anyaginak, a lelkinek többféle fajtáját megtapasztalva mégis azt mondjuk, hogy a jövőnek üzenünk ezzel az székházzal; hogy a betérő, az oda bármilyen üggyel, bajjal, örömmel, vagy problémával beérkező egyházmegyék, gyülekezetek, lelkipásztorok, presbiterek és gyülekezeti tagok tudják, hogy van hova menniük. És egy kilencvennégy éves embernek illik már, hogy háza legyen” – fogalmazott Fazakas Csaba utalva ezzel az egyházkerület közel száz éves fennállására. A beszédek után a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákkórusa énekelt, majd Farkas Zsolt, az egyházkerület közigazgatási ügyosztályának vezetője olvasta fel az időkapszulaként funkcionáló alapkőben lévő dokumentum szövegét, amely így hangzik: „A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának alapkövét letettük az Úr 2014-ik esztendejében, október 24-én, Csűry István püspöksége és dr. Varga Attila főgondnoksága idején. Egyedül Istené a dicsőség – Soli Deo Gloria!” Ezt követően Csűry István püspök és dr. Varga Attila főgondnok elhelyezték az alapkövet az erre a célra kiásott helyre. Az ünnepélyes alapkőletétel a Himnusz eléneklésével zárult.

Adatok

A püspöki székház 280 négyzeten terül majd el, árulta el érdeklődésünkre Farkas Zsolt, hozzátéve, hogy az épületben tanácsterem és irodahelyiségek fognak helyet kapni. Az épület egy háromezer négyzetméteres telken épül, mely 2008 óta az erdélyi és a királyhágómelléki egyházkerületek tulajdonában van, de a KRE megvásárolta azt a telekrészt, ahol a püspöki székház fog állni. További elképzelés az, hogy a háromezer négyzetméteres telek hátsó részében egy református öregotthon, illetve mellette az idősebb nyugdíjas lelkipásztoroknak egy hat lakásból álló épület fog épülni. A püspöki székház megépítése az előzetes számítások szerint valamivel több mint 300 ezer euró, ez az összeg az egyházkerület saját forrásaiból, illetve behozható pályázati forrásokból fog előkerülni, tette hozzá Farkas Zsolt. „A kivitelező Titinel Construct com cég, velük már több templomnál, gyülekezeti háznál dolgoztunk együtt, ezért reméljük, hogy ezt az épületet is jó minőségben meg tudják építeni. Az építkezési engedély szerint harminchat hónap, vagyis három év alatt kell befejezniük az építkezést, viszont mi azt szeretnénk, ha jövő októberre be tudnánk költözni” – fogalmazott Farkas Zsolt. A közigazgatási ügyosztály vezetője az építkezés szükségességéről szólva elmondta: „a püspökség jelenleg egy felső emeleti lakásban működik. Ez egy püspöki lakosztály volt annak idején, ami a Nagyvárad- Újvárosi református egyházközség tulajdona. Mi tőlük béreljük immár több évtizede, azonban egy ekkora egyházkerület működtetéséhez az a hely nem a legmegfelelőbb”. Farkas Zsolt kifejtette, hogy az az ingatlan, amit püspöki székháznak hívnak, és melyben jelenleg a Partiumi Keresztény Egyetem működik, annak idején valójában iskolának épült, ezért is van annyi osztályterem benne. „Miután az egyházkerület visszakapta az ingatlant, égető szükség volt rá az egyetem szempontjából. Éppen ezért teljes mértékben az egyetem lakja be. Van egy tulajdonrésze is az egyetemnek, de az ingatlan legnagyobb része az egyházkerületé, amelyik bérbe adja nekik jelképes összegért” – húzta alá Farkas Zsolt.

Pap István