Lesz óvodai és elemi oktatás a Kölcseyben

Kereskényi Gábor
Kereskényi Gábor
Ma jóváhagyta a 2012-2013-as tanévre vonatkozó beiskolázási tervet a szatmárnémeti helyi tanács, melynek értelmében jövőre a Kölcseyben és a Református Gimnáziumban is lesz óvodai és elemi oktatás.

 

A Szatmárnémeti Helyi Tanács tagjai a mai napon megtartott tanácsülésen hagyták jóvá a 2012-1013-as tanévre vonatkozó beiskolázási tervet. Kereskényi Gábortól, a megyeközpont alpolgármesterétől megtudtuk, egyeztető folyamatokat követően a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség jóváhagyta a beiskolázási tervet. Az alpolgármester kijelentette, hogy a jövő tanévre érvényes beiskolázási tervben négy jelentős változás történt. Elsőként említette meg, hogy a szatmárzsadányi általános iskola és óvoda megszűnik önálló jogi személyként működni, ezeket a Lucian Blaga Általános Iskolához csatolják. A diákokat ez a módosítás semmilyen szinten nem érinti, csupán adminisztratív változások történnek, többek között nem lesz iskolaigazgató Zsadányban. A másik változás az, hogy a 24-es Számú Óvodát (Kinizsi óvoda) jogi szempontból a Szatmárnémeti Református Gimnáziumhoz csatolják. Ezen döntés értelmében a 2-es Számú Óvoda, melyhez eddig a 24-es ovi tartozott, – együtt alkottak jogi személyiséget – a lecsökkent gyereklétszám miatt elveszíti önálló jogi személyi státuszát és a 6-os Számú Óvodához csatolják majd. Az utolsó változtatás, amit a beiskolázási tervben hoztak, hogy a 29-es Számú Óvodát jogi szempontból hozzácsatolják a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumhoz.

 

Szakmai és jogi érvek

Kereskényi elmondta, az egyedüli vitás kérdés a javaslattal kapcsolatban az volt, hogy hozzácsatolják-e a 29-es Számú Óvodát a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumhoz. Szakmai és jogi érvek felsorakoztatásával sikerült meggyőzni a tanfelügyelőséget ezen döntés helyességéről. Kereskényi elmondta, hogy a következő tanévben a Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban is elindul az elemi oktatás, így mindkét iskolában indul első osztály. A tanfelügyelőséget azzal sikerült meggyőzni a 29-es ovi Kölcseyhez való csatolásáról, hogy az új tanügyi törvény prioritásként kezeli az oktatás vertikális kontinuitását, tehát támogatja az óvodától a líceumig egy intézményben történő oktatást. A magyar középiskolákra vonatkozó változtatásokat a szatmárnémeti magyar tanügyi szakemberekkel folytatott konzultációt követően fogalmazták meg, magyarázta Kereskényi Gábor.