Leromlott területek erdősítése

Leromlott területek erdősítése

A Szatmár megyei pályázók a
Nagyváradi Erdészeti és
Vadászati Területi
Felügyelőséghez nyújthatják
be pályázataikat leromlott
mezőgazdasági területeik
erdősítésére, számolt be
Békéssy Erzsébet.


A környezetvédelmi alap által
erdősítésre nyújtott
támogatásról
sajtótájékoztató
keretében számolt be tegnap
Békéssy Erzsébet, a
Szatmár Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség
igazgatója.
Önkormányzatok, mezőgazdasági
társulások, tanintézmények,
kulturális intézmények
október 1.-ig pályázatokat
nyújthatnak be leromlott
mezőgazdasági területeik
erdősítésére. A
környezetvédelmi minisztérium
által elindított projekt célja a
leromlott mezőgazdasági területek
feljavítása, az erdők
ökológiai és szociális
szerepének fejlesztése, az
élővilág védelme.
Országos szinten összesen 100 millió
lejt bocsát rendelkezésre a
környezetvédelmi alap erre a célra,
egy pályázat esetén pedig a vissza
nem térítendő
támogatás összértéke
nem haladhatja meg a 3,5 millió lejt.
Szatmár megyében az erdővel
borított területek aránya 15%,
míg az országos átlag eléri
a 26,7%-ot.Az erdősítendő
legalább 0,1 hektáros terület a
pályázó saját tulajdona,
vagy a kezelése alatt kell legyen. A
pályázónak első
lépésben fel kell kérnie egy
megfelelő jogi személyt a
megvalósíthatósági
tanulmány
elkészítésére, amelyet a
területi felügyelőségnek kell
jóváhagynia. Ezután a
felügyelőség juttatja el a
pályázók által
benyújtott dossziékat
elbírálásra a
környezetvédelmi alaphoz. Amennyiben
elfogadásra kerül a pályázat,
szintén a területi
felügyelőségnek kell
közbeszerzési eljárással
kiválasztani a munkálatokat
végző céget, ellenőrizni,
és átvenni a munkálatokat. A
pályázat lefutása 5 év, ez
idő alatt a kivitelezőnek folyamatosan karban
kell tartania a csemetést. A
finanszírozási összegből
erdőőr alkalmazására is van
lehetőség a pályázat
lefutása alatt, és bekeríteni a
területet.


Sok a leromlott területAmint Felician Mircea, a Nagyváradi
Erdészeti és Vadászati
Területi Felügyelőség
képviselője
elmondta, 2009-ben
felmérték Szatmár megye
degradált és
erdősítésre alkalmas
területeit. Szaniszló
környékén 640 ha, Certezén
510 ha, Hadadon 130 ha, Szoporon 136 ha,
Kisgércén 80 ha degradált
mezőgazdasági területet jelöltek
meg. A tavalyi évben a Szatmár Megyei
Erdészeti Igazgatóság
,
és a csomaközi erdészet
összesen 115 ha területet
erdősített be, miközben
természetes úton 152 ha erdő
regenerálódott. Szintén a
felügyelőség
tájékoztatása szerint tavaly nem
vágtak ki erdőt Szatmár
megyében. Kérdésünkre
Felician Mircea elmondta, az nincs leszögezve,
hogy Szatmár megye milyen arányban
részesül az erdősítésre
adott támogatásból, és azt
sem lehet tudni, milyen alapon rangsorolják majd
a pályázatokat. Az
érdeklődők további
tájékoztatást kaphatnak a
Szatmár Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnél, Felician Mircea
területi képviselőnél a
Fabricii utca 80 szám alatt, illetve a
környezetvédelmi alap honlapján a
www.afm.ro címen.

Pándi Annamária