Lényeges válasz fel nem tett kérdésekre

Fellépett a gyülekezet gyermekkórusa is várad-olaszi templomban
Fellépett a gyülekezet gyermekkórusa is várad-olaszi templomban
Az egyetemes imahét vasárnapi nyitó istentiszteletén Kuti József kecskeméti lelkipásztor prédikált a várad-olaszi templomban. „Mert a békességhez nem elég a jó szándék, a bölcsesség – ehhez Krisztus szeretetére van szükség, a békesség Krisztustól jön” – hangzott el.

A nyitó istentiszteletet a várad-olaszi református templomban szervezték meg, s a hét többi napján más-más református egyházközségekben zajlanak istentiszteletek az egyetemes imahéten belül. Az ige, amely a prédikáció alapját képezte, Pál Korinthusiakhoz írt második levelének 14. versszaka volt, mely ekképpen szól: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket”. Bár Pál apostol idejében nem voltak felekezetek, de azért nézeteltérések igen, s Pál feladata volt elől járni a békéltetés szolgálatában, erről szól az ige, mely egyébként különlegesen erős és tömör, s akár szóról szóra is lehet magyarázni” – mondta Kuti József.

Isten igéje erőforrás

A „mert” arra utal, hogy a kijelentés valamire választ ad – ahogy Visky Ferenc lelkipásztor mondta annak idején – az igazán lényeges kérdéseket az eleve meglévő válaszok szülik. Mire is válasz ez? Egy olyan kérdésre, mely lényeges volt akkor és ma is az, mondhatni, a legnagyobb kérdés, melyet minden keresztény ember feltesz. Mert ember és ember, felekezet és felekezet, nemzet és nemzet között a békességhez Krisztus szeretete kell, ha semmi mást nem érzünk meg, csak ezt, már nem éltünk hiába. Mert a békességhez nem elég a jó szándék, a bölcsesség – ehhez Krisztus szeretetére van szükség, a békesség Krisztustól jön. Lehet tűrni, lehet lehazudni, rejtegetni dolgokat, de a valódi békesség Krisztus szeretete, melyhez Isten maga vezet el bennünket. Így volt ez Pál apostol idejében, és 2017-ben szintén egyedül Krisztus szeretete az, ami a valódi békességet elhozza számunkra – Solus Christus, ahogy a reformáció egyik alaptétele szól.

A szorongat kifejezés rendkívül sokrétű – jelenti azt, hogy összetart, egybetart, rendben tart, de azt is, hogy fogva tart, körülvesz, kerget, gyötör, ugyanakkor lefoglal, leköt. Visszatérő élménye a keresztény embernek: nem hagy minket el az Úristen, mint ahogy Jeremiás is érezte, hogy bár nem akar próféta lenni, tűz a csontjaiban az, hogy prófétáljon, s ahogy Pál is mondta – jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Miért is fordulunk egymás felé? Mert Krisztus szeretete nem hagyja, hogy mást tegyünk, igényt tart az életünkre, nem csak a fölöslegre, mint ahogy Pál sem volt „hobbikeresztény”, s ma is látni sokakat, akiknek az egész életét leköti ez. Isten igéje erőforrás, mely rendben tartja az életünket és a hitünket, s látszólag erőnkön felüli feladatokra buzdít bennünket. Illés próféta idejében is voltak ilyen emberek, s ma, Váradon is több ezren vannak.

Együtt

„Nézzetek körül és üljetek le melléjük és imádkozzatok együtt, hogy ne veszítsétek el egymást” – mondta a lelkipásztor, aki később többek között azért is imádkozott: Isten lelke szálljon le ránk nap mint nap, hogy a békességet szolgálhassuk, s áldás legyen minden szolgálatunkon.

Miután az egybegyűltek közösen elmondták a miatyánkot, Veres Kovács Attila parókus lelkész szólt a jelenlévőkhöz. Mint mondta, az ökumenizmus ez alkalommal csak a város különböző részeinek református gyülekezeteire vonatkozik, s nem arra, hogy más felekezetek is jelen lennének, mégis örül annak, hogy ennyien eljöttek. Köszönetet mondott a közreműködőknek.

Kuti József bemutatta a kecskeméti gyülekezetet, mely különösen egybeforrott, s évszázadok óta intézményfenntartó gyülekezet. Meleg Vilmos színművész szavalatával folytatódott az ünnepség: Tóth István Tamás könyörgése című verse hangzott el.

Az ünnepség elején a gyülekezet felnőtt kórusa lépett fel, a prédikáció után pedig a gyermekkórus, Kis Huba Ernő, Kis Tünde, Szakács Zoltán és Tamás Péter Tibor vezetésével. Végül Mező Gábor kecskeméti presbiter szavalt, Füle Lajos Futás című versét hallgathatták meg az egybegyűltek.

Neumann Andre

Címkék: , ,