Lényeg a gyermekközpontúság

Szatmár megye – Alternatív oktatással kapcsolatos találkozót szerveztek Déván, melyen Kónya László Szatmár megyei főtanfelügyelő–helyettes is részt vett.

November 15–16–án, Déván alternatív oktatással kapcsolatos találkozót szerveztek, melyen megyénket Veres Lenuta alternatív oktatásért felelős szaktanfelügyelő, valamint Kónya László főtanfelügyelő–helyettes képviselték. Amint azt Kónya László visszatérése után elmondta, a tanácskozáson többek között bemutatták, hogy országos szinten milyen szinten művelik az alternatív oktatást. A tanácskozást a tanügyminisztérium részéről Gheorghe Felea, az alternatív oktatást irányító országos bizottság elnöke vezette. „Szatmár megyében jelenleg a step by step módszert használják a legtöbben, több mint 30 csoportban és 30 osztályban, ami több mint 600 gyermeket jelent — magyarul Nagykárolyban folyik ilyenfajta oktatás” — tájékoztatott Kónya László.

Amint azt a főtanfelügyelő–helyettes elmondta, a találkozó keretében a résztvevők ebben a témában megisimerkedhettek a Freinet–féle pedagógiai módszerrel, a jénai tervvel, a Waldorf–iskolával, valamint a Montessori–pedagógiával is. A tanácskozás során nemcsak megbeszélést tartottak ezekről a módszerekről, hanem ilyen módon megtartott órákat is látogattak. Kónya László elmondta, hogy a tanfelügyelőség szeretné, ha megyénkben is bevezetnének hasonló módszereket az oktatásban, hozzátéve, hogy tulajdonképpen minden módszer ugyanazt a tantervet akarja megvalósítani, csak más–más formában teszi. „Az alternatív oktatás lényege, hogy a tanítás központjában a gyermek legyen, emellett ezeknek a módszereknek a során sok szemléltetőeszközt használnak a pedagógusok, szorosan kapcsolva azokat a különböző művészetekhez — festészet, szobrászat, mozgáskultúra, zene stb.” — tájékoztatott Kónya László.